Offentliggjøring av verdioverføringer

Her offentliggjør legemiddelindustrien alle verdioverføringer til helsepersonell og helseforetak og pasient- og brukerorganisasjoner.

LMI minner om at personopplysningsloven kommer til anvendelse hvis noen behandler personopplysninger som er innsamlet og lagt ut på firmaenes hjemmesider.

Med behandling av personopplysninger menes (jf. Personopplysningslovens § 2) enhver bruk av personopplysninger, som f.eks. innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering eller en kombinasjon av slike bruksmåter. Den som behandler opplysningene er ansvarlig for at behandlingen skjer i samsvar med gjeldende lov.


AbbVie AS
AbbVie logo

Verdioverføringer

Amgen Norge
Logo Amgen


Verdioverføringer

Astellas Pharma
Logo Astellas

Verdioverføringer

AstraZeneca AS
Logo AstraZeneca

Verdioverføringer

Biogen Norway AS
Logo Biogen

Verdioverføringer

Boehringer Ingelheim Norway KS
Boehringer Ingelheim logo

Verdioverføringer

Bristol-Myers Squibb Norway Ltd
Logo Bristol-Myers Squibb

Verdioverføringer

Eli Lilly Norge A.S
Eli Lilly logo

Verdioverføringer

Fresenius Kabi Norge AS
Fresenius logo

Verdioverføringer

GE Healthcare AS
GE-Healthcare logo

Verdioverføringer

GlaxoSmithKline

Verdioverføringer

Grünenthal Norway AS
Grunenthal logo

Verdioverføringer

Janssen-Cilag AS
Janssen Cilag logo

Verdioverføringer

Kyowa Kirin

Verdioverføringer

LEO Pharma Norge AS
Leo Pharma logo

Verdioverføringer

Lundbeck H. AS
Lundbeck Logo

Verdioverføringer

Novartis Norge A/S
Novartis logo

Verdioverføringer

Novo Nordisk Norway AS

Verdioverføringer

MSD (Norge) A/S

Verdioverføringer

Otsuka Pharma Scandinavia AB
otsuka logo

Verdioverføringer

Pfizer AS

Verdioverføringer

Navamedic ASA

Verdioverføringer

Norsk medisinsk syklotronsenter AS

Verdioverføringer

Roche Norge AS
Roche logo

Verdioverføringer

Takeda AS
Takeda logo

Verdioverføringer

UCB Pharma AS
UCB logo

Verdioverføringer

Pierre Fabre Pharma Norden A/S
Pierre Fabre LOGO

Verdioverføringer

Daiichi Sankyo Oncology Nordics ApS
Daiichi-Sankyo logo

Verdioverføringer

Bioarctic

Verdioverføringer