Offentliggjøring av verdioverføringer

Her offentliggjør legemiddelindustrien alle verdioverføringer til helsepersonell og helseforetak og pasient- og brukerorganisasjoner.

LMI minner om at personopplysningsloven kommer til anvendelse hvis noen behandler personopplysninger som er innsamlet og lagt ut på firmaenes hjemmesider.

Med behandling av personopplysninger menes (jf. Personopplysningslovens § 2) enhver bruk av personopplysninger, som f.eks. innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering eller en kombinasjon av slike bruksmåter. Den som behandler opplysningene er ansvarlig for at behandlingen skjer i samsvar med gjeldende lov.


Boehringer Ingelheim Norway KS
Boehringer Ingelheim logo

Offentliggjøring av verdioverføring

Bristol-Myers Squibb Norway Ltd
Logo Bristol-Myers Squibb

Verdioverføringer HCP/HCO

Pierre Fabre Pharma Norden A/S
Pierre Fabre LOGO

Offentliggjøring av verdioverføringer

Daiichi Sankyo Oncology Nordics ApS
Daiichi-Sankyo logo

Offentliggjøring av verdioverføringer