Reklamekurs 5. november 2019

Publisert 12. august 2019

Kurset vil denne gang ta for seg både reklame for OTC legemidler og reklame for reseptpliktige legemidler.

Følgende temaer vil belyst:
• Gjennomgang av viktigste de viktigste temaer fra LMI Bransjeregler
• Endringer i LMI Bransjereglene basert på EFPIAs nylig oppdaterte regelverk, hva kan vi vente oss?
• Oppdatering om de kommende endringene i Forskriften kapitel 13 – hva vet vi og hvilke endringer forventer vi kan komme i LMI Bransjereglene som følge av dette?
• Digital markedsføring av OTC legemidler, ny veiledning og nye muligheter
• Gruppeoppgaver

LMI arrangerer nytt reklamekurs 5. november som gir en oppdatering om de nye Bransjereglene for markedsføring av legemidler. Interessen for det forrige kurset var stor og derfor settes det nå opp et nytt kurs slik at de som ikke hadde anledning til å ta kurset i våres får en ny mulighet, samt at vi har lagt inn en del nye spennende temaer.

Kurset passer for: Markedssjefer, produktsjefer, reklameansvarlige og andre som arbeider med reklame for legemidler.

Tid: Onsdag 5. november kl. 09:00 – 15:30
Sted: Auditoriet, Essendropsgate 3, Majorstuen, Oslo.

Det vil være forskjellige forelesere på kurset. I tillegg blir det satt sammen kollokviegrupper som skal arbeide med ulike oppgaver. Kursmateriell vil bli delt ut.

Kursavgift for medlemmer: Kr 2950,- (inkl. kursmateriell og lunsj).
Kursavgift for ikke medlemmer: Kr 5900,- (inkl. kursmateriell og lunsj).

Bindende påmelding.

Faktura blir tilsendt i ettertid – (husk Po nr. dersom ditt firma krever det)

Frist for påmelding 15. oktober.

Påmelding

Detaljert program kommer snart.