– Tiden er inne for å slippe oss til

Karita Bekkemellem, administrerende direktør i LMI, deltok i podcast-debatten Helsenæring – dette skal vi bli best på, under Arendalsuka på onsdag, hvor hun fremhevet behovet for mer offentlig-privat samarbeid i helsesektoren.

Publisert 14. august 2019

-Hvor står Norge i dag, og hvorfor har vi ikke kommet lengre? Hvis vi går tilbake og ser gjennom politiske dokumenter, så ser vi at kliniske studier og det å bygge en helsenæring har vært fraværende. Hvis vi har en ambisjon om et offentlig, bærekraftig helsevesen i fremtiden, så trenger vi et sterke partnerskap mellom offentlige og private aktører. Vi har på en måte bygget en ny vei med helsenæringen i Norge og nå har vi kommet til et veikryss. Ønsker vi å bygge positivt, bygge tillitt? Sammen kan vi skape pilotordninger som fører oss nærmere sammen og gir bedre behandling til pasientene, innledet Bekkemellem.

PODCASTDEBATT: Fra venstre ordstyrer Elisabeth Kirkeng Andersen fra Radforsk, Jonas Einarsson (Radforsk), Karita Bekkemellem (LMI), Jan Frich (Helse Sør-Øst), Ruth Grung (Ap), Torill Eidsheim (H) og Anne Kjersti Fahlvik (Forskningsrådet).

– Vi sitter på gull

Møtet Helsenæring – dette skal vi bli best på! ble arrangert av Radforsk i samarbeid med Janssen, Novartis, Forskningsrådet og LMI, og ble sendt direkte i Radforsks podcast Radium, gikk også i dybden på temaene helsedata og kliniske studier. Begge de to faktorene er essensielle for at vi skal kunne utvikle en internasjonalt konkurransedyktig helsenæring i Norge. Dette skrev også Bekkemellem om i sin blogg på Dagens Medisin i forkant av arrangementet.

-Når vi er i møter med departementene eller helseforetakene, så er de meget imøtekommende og døren er alltid åpen. Men det finnes ikke noe svar på hvordan vi skal løse utfordringene vi har. Jeg vil gjerne si; lytt til grasrota, til fagekspertene! Vi har gull på norske sykehus, da må finne måter å utnytte dette på. Vi må bygge en tillittsbasert kultur, hvor det kan være lov til å prøve og feile, sa Bekkemellem, og fortsatte:

-Vi har så strenge regulatoriske krav i Norge, og ta gjerne oss i industrien hvis feilene skjer, men tiden er nå inne for å slippe oss til. Alt henger sammen med alt. Vi må også ta i bruk de nyeste innovasjonene. Vi kan ikke stå her og snakke om forskning og utvikling og samarbeid med næringslivet, for så i neste runde ha en ny debatt om hvordan norske pasienter skal få tilgang til de nyeste behandlingene. Det er på tide å ta hele denne debatten i sin helhet, sa Bekkemellem.

FULLT HUS: Mange var interessert i å høre hvordan vi i Norge kan bli best på helsenæring, gjennom kliniske studier og helsedata.

Kliniske studier

Arrangementet tok også opp både norske suksesshistorier og utfordringer rundt kliniske studier.

I diskusjonen rundt kliniske studier, viste Kristina Sandström i Janssen til at de i dag har 14 kliniske studier i Norge, og til sammenligning så har de 69 i Sverige.

Fredrik Schjesvold, overlege ved Oslo universitetssykehus og leder Oslo myelomatosesenter, kunne derimot fortelle om hvordan de har Nordens største senter innenfor kliniske studier for denne typen av blodkreft.

-Dette er en vinn-vinn-vinn for alle parter. Jo flere studier vi har, jo mer penger tjener vi som gjør at vi kan utvide med kompetanse og tiltrekke oss enda flere studier. Og, ikke minst, jo mer kunnskap vi får, jo bedre behandling kan vi tilby. Det er en positiv spiral fra første stund, fortalte han.

Helsedata

Podcasten ble innledet med en diskusjon om helsedata, hvor Veronika Barrabes, styreleder i LMI og administrerende direktør i Novartis, deltok. Hun pekte på hvor integrert temaene kliniske studier og helsedata egentlig er.

-Nye medisiner kommer til å bli godkjent på tynnere statistisk grunnlag. Real world data hjelper å bygge opp dokumentasjonen til nye behandlingsmetoder. Gullet vårt er de nasjonale dataene, og fra et globalt perspektiv fra et internasjonalt selskap, så er det disse som er interessante. Vi må finne måter som gjør at disse blir tilgjengelige på – da får vi alle vite mer og vi kan ta med oss rådata inn forskning og utvikling, sa hun.

Se streaming fra møtet her:
https://www.facebook.com/radforsk/videos/506396903464354?s=608766749&v=e&sfns=mo