– Vi trenger samarbeid og nye metoder

Det går fort fremover for persontilpasset kreftbehandling, og behovet for offentlig-privat samarbeid og nye metoder for vurdering av helsegevinst er stor.

Publisert 15. august 2019

Det var det bred enighet om blant paneldeltakerne da Oslo Cancer Cluster, Kreftforeningen og LMI, sammen med Janssen, MSD og Astra Zeneca, satte fokus på fremtidens kreftbehandling for femte året på rad under Arendalsuka. Møtet hadde tittelen Det går fort fremover for persontilpasset kreftbehandling i Norge – La oss henge med!, og det samlet fullt hus på Clarion Hotell.

NYE MULIGHETER GIR NYE UTFORDRINGER: Line Walen, LMI

-En stor utfordring med inntoget av persontilpasset medisin, er hvordan man vurderer og måler helsegevinst. Systemet er tilrettelagt for å gjøre vurderinger for større pasientgrupper, og gir da bredere statistisk grunnlag for å dokumentere at behandlingen er effektiv. Mens moderne behandling innebærer mindre pasientgrupper, som da gir et mer usikkert datagrunnlag. Dagens system mangler den avgjørende fleksibiliteten for å virkelig tilrettelegge for bruken av persontilpasset medisin. Vi trenger derfor nye metoder for vurdering av helsegevinst slik at pasienter får tilgang til de nyeste innovasjonene, sa Line Walen, seniorrådgiver i LMI, under diskusjonen.

Temaet blir også tatt opp av administrerende direktør i LMI, Karita Bekkemellem i hennes nyeste blogg på Dagens Medisin.

-Vi må jobbe sammen med industrien

LOOK TO DENMARK:
– Det er en uvilje på noen sykehus for å samarbeide med industrien. Slik kan vi ikke ha det, sier Steinar Aamdal.

Steinar Aamdal, professor emeritus ved Universitet i Oslo, holdt innlegget etter Line Walen, hvor han pekte hvordan de har jobbet i Danmark for å bli attraktive for kliniske studier og samtidig sikre pasienter tilgang til nye behandlinger – årevis før de ellers ville fått det.

-I Norge har vi færrest kliniske studier i Norden. Kliniske studier er viktig for pasienter, men også for forskning, for samarbeid, det gir mer kunnskap, innovasjon og bidrar til næringsutvikling. Dette har de gjort i Danmark. De har investert i infrastruktur og i bemanning og de har samarbeidet med industrien. Dette må vi gjøre i Norge også. Vi er nødt til å jobbe sammen med industrien for å utvikle nye medisiner. Det er en uvilje på noen sykehus for å samarbeide med industrien. Slik kan vi ikke ha det, sa han.

-Vi må bli en god partner for kliniske studier

HVORDAN SKAL VI HENGE MED? Debatt mellom f.v. Audun Hågå (SLV), Per Morten Sandset (UiO), Tuva Moflag (Ap), Marianne Synnes (H) og Geir Jørgen Bekkevold (KrF).

Frokostseminaret ble avsluttet med en politisk debatt, hvor det overordnede temaet fokuserte på hvordan vi i Norge kan henge med i den rivende utviklingen som foregår på feltet om persontilpasset medisin.

Marianne Synnes (H), Tuva Moflag (Ap) og Geir Jørgen Bekkevold (KrF), samt Per Morten Sandset, viserektor for innovasjon ved Universitetet i Oslo, og Audun Hågå, direktør ved Statens legemiddelverk, fremhevet viktige poenger for å utvikle helsenæringen videre i Norge, og hvilke muligheter som ligger der.

-Vi må investere og markedsføre oss som god partner for kliniske studier. Vi må samarbeide med industrien. Området er veldig godt egnet for offentlig-privat samarbeid, sa Tuva Moflag.

– Vi er faktisk i ferd med å bli en sinke. Vi har ambisjoner om behandling i verdensklasse, men samtidig er realiteten av antall studier går nedover. Vi må få på plass personell, rydde i lovverk, legge til rette for investering og gi sykehusene bedre rammevilkår, fortsatte hun.

AP-politikeren fikk støtte av Sandset ved UiO, som fremhevet behovet for en kulturendring, da særlig relatert til kliniske studier.

-Det å ha pasienter med i kliniske studier må i større grad bli sett som en del av behandlingen og følge opp med pasientinformasjon i registre. Dette vil bedre behandling til pasienter og igjen gi nyttig informasjon til Statens Legemiddelverk, som da får et bedre datagrunnlag for å vurdere nye medisiner, sa han.

Vi stilte noen av deltakerne følgende spørsmål etter møtet:

-Hvilke konkrete grep må tas for at vi skal klare å henge med inne persontilpasset medisin?