Katrine Bryne slutter i LMI

Seniorrådgiver Katrine Bryne har sagt opp sin stilling som seniorrådgiver i LMI, og går nye veier etter fem år i bransjeforeningen. Fra 1. oktober jobber hun med e-helse i Bearing Point.

Publisert 12. september 2019
Katrine Bryne

Før hun kom til LMI studerte hun Biomedical Sciences ved Universitety of Surrey og Bioentrepreneurship ved Karolinska Institutet i Stockholm. Hun har også jobbet et år som forskningsassistent ved Brigham and Women’s Hospital ved Harvard Medical School, og hatt praksisplass ved Abbvies kontor i Stockholm.

Bryne kom til LMI i 2013 via et internship i Farmastat. I forbindelse med at hun skulle skrive sin masteroppgave ved Karolinska Institutet ble hun introdusert for Monica Larsen, som tilbød seg å være veileder for henne dersom hun ønsket å skrive en masteroppgave om kliniske studier.

– Det ble godkjent av Karolinska, og dermed var det gjort.  Monica tok meg under sine vinger. Jeg fikk bli med på alt hun var med på og fikk raskt en forståelse av aktørbildet innenfor forskning og utvikling i Norge. Oppgaven min handlet om det jeg fortsatt blant annet jobber med; hvordan skal Norge bli et attraktivt land for kliniske studier. Etter masteroppgaven ble det opprettet en prosjektstilling, som gikk over i en fast stilling, forteller Bryne.

Monica Larsen er veldig fornøyd med at hun klarte å kapre Katrine, og sier hun er en pliktoppfyllende og dyktig kollega, med orden i sysakene.

– Katrine sier ja til alt, og tar det meste på sparket samtidig som hun er opptatt av å ha system og oversikt og orden. Det blir det mye jobbing av, sier Larsen.

Katrine fikk etter hvert ansvar for FoU-utvalget i LMI, og for tre år siden fikk hun også ansvar for fiskehelse og Fiskehelseutvalget. Hun har også ledet det store INSPIRE-prosjektet fra LMIs side, og de siste månedene har hun fulgt Karita Bekkemellem ekstra tett.

– I likhet med Monica har også Karita vært en god mentor. LMI er en fantastisk arbeidsplass der jeg har fått jobbe både på et overordnet systemnivå, men også ned på detaljer. Jeg har fått vært med på så mye gøy, fått sette i gang prosjekter både med firmaene og med eksterne samarbeidsaktører. Alle har vært eminente til å bidra – både gjennom utvalgene og utenom. Jeg må få takke firmaene som hjelper oss i LMI til å gjøre jobben vår på en så god måte som mulig. Og ikke minst må jeg takke kollegene mine her i LMI og hele gruppen. Vi er som en familie og jeg kommer til å savne alle.

– Hva skal du gjøre i din nye jobb?

– Jeg skal begynne i et selskap som heter Bearing Point, som seniorkonsulent, og der skal jeg jobbe blant annet med e-helse. Så fagfeltet blir litt av det samme, men utfordringene nye. Tiden er inne for å spre vingene og fly videre, sier den blide og energiske seniorrådgiveren.

Karita Bekkemellem, administrerende direktør i LMI, er stolt over å kunne «avlevere» Katrine til nye spennende oppgaver.

– Hun har utviklet seg i en fantastisk retning og vært en viktig kapasitet for oss. Og jeg er veldig takknemlig for ekstrainnsatsen hun har gjort de siste månedene, mens vi har hatt redusert kapasitet. Jeg ønsker Katrine lykke til på veien videre, sier Bekkemellem.

Inge Johansen tar over fagfeltet fiskehelse, mens Monica Larsen tar tilbake fagfeltet forskning og utvikling.