Meldt deg på regulatorisk høstmøte?

Audun Hågå, Karita Bekkemellem og Inge Johansen lurer på om du kommer på Regulatorisk høstmøte 24. oktober? Og om de har meldt seg på selv?

Publisert 11. oktober 2019