Nyansettelser i LMI

Hege Edvardsen (45) er ansatt som ny seniorrådgiver og Marie Svendsen Aase (28) er fast ansatt som kommunikasjonsrådgiver i LMI.

Publisert 11. oktober 2019

Hege Edvardsen, som har doktorgrad fra medisinsk fakulitet ved Universitet i Oslo, kommer fra Abbvie, hvor hun nylig var Head of Research and Operations Scandinavia, men har besittet mange roller i det amerikanske selskapet.

Nyansatt: Hege Edvardsen skal begynne som seniorrådgiver i LMI i januar.

– Jeg gleder meg til å jobbe mer fokusert med tema som jeg brenner for som kliniske studier og videreføring av INSPIRE prosjektet. Å få jobbe strategisk med våre rammevilkår og bygge helsenæring i Norge er utrolig spennende spesielt i den tiden vi er i nå med en økt interesse for samarbeid på tvers av institusjoner og med de politiske signalene som er gitt om industrien som en naturlig del av dette.

Hege bor i Oslo med mann og to barn og starter i LMI i januar 2020.

– Jeg er veldig glad for at vi har fått inn særdeles sterk erstatter for Katrine i Hege. Hun kjenner bransjen godt og har tung faglig bakgrunn både fra forskning innen kreft på Radiumhospitalet og ikke minst fra Abbvie.

– Hege vil tilføre oss en fornyelse og en kompetanse som blir viktig for oss i tiden vi går inn i. Hun kjenner LMI godt og har bidratt masse i arbeidet vi har gjort. Blant annet gjorde hun et fantastisk arbeid med INSPIRE hvor hun var i styret.

– Vi gleder oss til å få Hege med på laget. Jeg opplever henne som svært engasjert person som ønsker å løfte LMIs arbeid videre, sier Karita Bekkemellem.

Fast ansettelse i kommunikasjon

Marie Svendsen Aase har også blitt fast ansatt som kommunikasjonsrådgiver. Marie har vært i LMI i en prosjektstilling siden desember i fjor. Før dette var hun i Cappelen Damm Forlag, hvor hun blant annet jobbet med innholdsmarkedsføring, kommunikasjon og sosiale medier.

Nyansettelse: Marie Svendsen Aase har fått fast stilling som kommunikasjonsrådgiver i LMI.

– Jeg er utrolig glad og takknemlig for muligheten til å fortsette i LMI- et arbeidssted med gode kolleger, høyt tempo og stadig nye utfordringer.

– Det er spennende tider i legemiddelindustrien på flere områder, og jeg ser frem til å få bidra videre på kommunikasjonsfeltet, både for LMI og for datterselskapene Felleskatalogen, Farmastat og Nomvec, sier Marie.

Marie kommer fra Sveio, er utdannet journalist fra Universitetet i Stavanger og har en mastergrad i retorikk og språklig kommunikasjon fra Universitetet i Oslo.

– Vi er blitt godt kjent med Marie gjennom prosjektstillingen hun har hatt her. Vi ser frem til at hun skal jobbe videre med å forbedre synlighet og service av datterselskapene. Hun vil bidra med å løfte LMI, våre datterselskaper og bransjens synlighet generelt,  på digitale flater og gjennom sosiale medier, oppsummerer Karita Bekkemellem.