– Dette er en gledelig nyhet!

LMIs Karita Bekkemellem er strålende fornøyd med Regjeringens lovforslag for å styrke beredskapen i Norge.

Publisert 22. oktober 2019
LMI-DIREKTØR: Karita Bekkemellem.

Som blant annet VG skriver, sendte regjeringen tirsdag morgen et nytt lovforslag til høring. Forslaget vil sikre Legemiddelverkets innsyn i grossistenes og apotekenes lagerstatus, gi mulighet for å rasjonere legemidler fra apotek og grossist ved fare for en mangelsituasjon og forby parallelleksport.

– Forslagene som Regjeringen her har kommet med, er helt i tråd med våre ønsker og det vi i industrien har foreslått i dialog med helsedepartementet og fagetatene.

– Av folkehelsemessige grunner er det nødvendig med konkrete og raske tiltak for å minimere konsekvensene av denne mangelsituasjonen vi har havnet i. Vi i industrien vil ta ansvar sammen med myndighetene og støtter disse gode forslagene.  

– Det er særs viktige handlinger regjeringen her foreslår for å begrense konsekvensene av medisinmangel i Norge, sier administrerende direktør i LMI, Karita Bekkemellem, minutter etter at hun har lest saken på regjeringen sine hjemmesider.

Sikrer beholdning i Norge

Høringen kommer i etterkant av at Helsedirektoratet presenterte en rapport til Helseminister Bent Høie i juni, hvor de peker på 29 konkrete tiltak for å håndtere legemiddelmangel og sikre leveranse av legemidler under akutte kriser.

Se her for å høre LMIs Erling Ulltveit oppsummere de viktigste poengene i rapporten:

– Et veldig tiltak for å sikre at legemidlene som faktisk er i Norge forblir i landet og kommer norske pasienter til gode, er å minimere grossistenes mulighet for parallelleksport ved fare for mangelsituasjoner, sier Bekkemellem.

Legemiddelverket har i dag begrenset mulighet til å få innsyn i lagerbeholdningen til grossistene og apotekene.

– En avgjørende faktor for å redusere konsekvensene av mangelsituasjoner, er at myndigheter får innsyn i grossistenes og apotekenes lagerbeholdning, for å kunne planlegge tiltak så tidlig som mulig. Det er faktisk en forutsetning for å kunne drive bærekraftig rasjonering av legemidler når, eller helst før, en mangelsituasjon oppstår, sier Bekkemellem.

Felleskatalogen som informasjonskilde

Hun påpeker også at i tillegg til at SLV får innsyn i lagerbeholdning og beredskapskapasitet, burde også pasienter og leger få innsyn i hvor hvilke apotek som har medisiner, hvis det skulle oppstå en mangelsituasjon.

– I Sverige har FASS (tilsvarende norske Felleskatalogen) gjort det mulig å søke opp lagerstatus av legemidler koblet opp mot apotek. De har derimot ingen varsler om mangler slik som Felleskatalogen har. Det ideelle hadde vært om Felleskatalogen også kunne få informasjonen om hvilke apotek som har hvilke varer. Dette ville vært et glimrende tilbud til både leger og pasienter, sier Bekkemellem.