– Grunnmur på plass for bygging av ny helsenæring

- Det er herlig å se at et nærmest samlet Storting ser hvordan helsenæringen kan skape økonomisk vekst, arbeidsplasser og løse flere av fremtidens helseutfordringer, sa LMIs Karita Bekkemellem etter næringskomiteens innstilling til Helsenæringsmeldingen.

Publisert 19. november 2019

– Regjeringen har allerede gjort en meget god jobb med meldingen og nå er det spennende å lese at opposisjonen har fulgt opp på positiv måte.

– Det at komiteen peker på at nye anskaffelsesmetoder er helt avgjørende for å kunne ivareta legemiddelpolitisk mål fra blant annet Legemiddelmeldingen, og hvordan dagens praksis ikke har lagt til rette for forskning og innovasjon, er oppløftende.

LMIs DIREKTØR: Karita Bekkemellem.

– Særlig gledelig er det at opposisjonen også tar føringer på næringsutvikling og peker på viktigheten av sammenhenger rundt forskning og utvikling og rask tilgang til nye behandlinger.

– Jeg forventer nå at regjeringen tar føringen egen politikk og iverksetter det som nå også opposisjonen peker på, sier Bekkemellem og ramser opp:

  • Utrede og pilotere nye finansieringsmodeller som gir mulighet for utvikling av persontilpasset medisin i Norge, slik at norske pasienter så tidlig som mulig får tilgang på utprøvende behandling og dermed forebygge et todelt helsevesen.
  • Universal støtte for videreutvikling av handlingsplan for kliniske studier
  • Oppfordringer til offentlig-privat samarbeid og kommersialisering av forskning, inkludert bruk av insentiver som DRG-takster og tiltak som gir uttelling for å satse på kommersialisering, innovasjon og næringslivssamarbeid.
  • At pasienter med sjeldne sykdommer sikres likeverdig og rask tilgang til behandling
  • At det legges til rette for økt legemiddelproduksjon i Norge, både for eksportinntekter og for å begrense konsekvens av mangelsituasjoner
  • Utvidet satsing på helseanalyseplattformen, hvor det understrekes at helsedata skal benyttes mer aktivt i utviklings-, godkjennings og finansieringsløpet til legemidler og medisinsk teknologi.

– Legemidler er en viktig del av løsningen på store samfunnsproblemer vi står ovenfor. Med denne meldingen, legges ambisjonene for en ny norsk helsenæring og pasientbehandling. Nå bygger vi virkelig grunnmuren som gjør at vi kan realisere en ny norsk helsenæring og nye legemiddelpolitiske mål, hvor ikke kun lavest mulig pris er retningslinjer for norske myndigheter, sier Bekkemellem.