Likeverdig og desentralisert kreftbehandling i hele Helse Sør-Øst

Ahus har nå tatt i bruk en ny regional løsning for medikamentell kreftbehandling, som skal sikre likt tilbud til alle pasienter i regionen. - Løsningen som nå er innført i hele Helse Sør-Øst vil bety...

Publisert 2. desember 2019