Høringssvar fra LMI

Publisert 6. januar 2020

Høring om tiltak for å styrke legemiddelberedskapen

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) sendte ut en høring med forslag til endringer i legemiddelloven og apotekloven samt grossistforskriften og apotekforskriften.

Her kan du lese høringen.

Her er høringssvaret fra LMI