Fiskeridirektoratet skal se nærmere på bruk av legemidler til avlusning av oppdrettslaks

Målet med tilsynet er å sjekke om oppdrettsselskapene benytter internkontrollsystemene sine til å sikre at legemiddel blir brukt på en miljømessig forsvarlig måte, skriver iLaks.no

Publisert 22. januar 2020