NHO-direktøren: Stolt av legemiddelindustrien

- Jeg er stolt av at vi har bedrifter i Norge som skal bidra til å løse store globale utfordringer i tiden som kommer, sier NHO-direktør Ole Erik Almlid.

Publisert 23. januar 2020

Almlid påpeker at legemiddelindustrien i Norge blant annet bidrar med arbeidsplasser og verdiskaping i form av skatter og avgifter som igjen kan finansiere andre arbeidsplasser.

– Men på sikt vil jo denne næringen være helt avgjørende for å løse de globale utfordringene, blant annet innen det å sikre at vi tar vare på de eldre, og at vi har produksjon av medisiner i Norge, sier NHO-direktøren.