Fremtidskurset 2020 «the Future of Pharma» inspirerte

Med internasjonale eksperter innenfor en rekker felt på programmet, fikk en fullsatt sal ytterligere innsikt i hvordan digitale trender kan, og vil, påvirke legemiddelindustrien både i nær og fjern fremtid.

Publisert 30. januar 2020
INSPIRERT: – Utviklingen går ekstremt fort, da kan det være verdifullt å la seg inspirere av fremtidsrettede eksperter på sitt felt. sa Karita Bekkemellem da hun åpnet møtet.

Foredragsholderne, som blant annet kom fra medlemselskapers hoved- og europeiske kontor, delte både innsikt og entusiasme rundt utfordringer og muligheter legemiddelindustrien står ovenfor i det den fjerde industrielle revolusjonen akselerer oss inn i et nytt tiår.

Se flere bilder nederst.

– Når vi nå er i sluttfasen av en strategi og samtidig går inn i et nytt tiår, er det naturlig å tenke fremover. Kanskje til og med se inn i krystallkula. Da er det virkelig inspirerende å høre på fremtidsutsiktene vår bransje har- og at så mange av våre medlemmer deltar viser at det er en virkelig interesse for dette, oppsummerer administrerende direktør i LMI, Karita Bekkemellem.

– Noe av ønsket med dette møtet, er jo nettopp å bidra til å gjøre bredere refleksjoner. Til å vise, eller hvert fall diskutere, industrien sitt potensial og til å ta inn over oss mulighetene vi har som bransje, fortsatte hun.

Fremtidens utfordringer

Mye usikkerhet til tross, en ting er hvert fall sikkert om fremtiden: helseutfordringene vi kommer til å stå ovenfor blir utfordrende. Vi blir flere og lever lengre. Det anslås, ifølge Oslo Economics, at bemanningsbehovet i helse- og omsorgssektoren alene vil dobles mot 2060. Mens Menon estimerer totale samfunnskostnader knyttet til sykdom til absurde 1900 mrd kroner!

– Bruk av ny teknologi og av nye behandlinger og nye samarbeidsmuligheter være essensielt i arbeidet med en bærekraftig helsetjeneste, også i fremtiden. Det var derfor utrolig inspirerende å lære litt mer om mulighetene og utfordringene vi som bransje står ovenfor, sa Bekkemellem.

ETIKK: Piergiorgio Pepe, President i QuantumEthics i Paris, snakket om viktigheten av etikk og compliance som en integrert del av forretningsmodellen.
UTSOLGT: godt over 100 medlemmer deltok på heldagsarrangementet.
FREMTIDENS FORRETNINGSMODELL: fra MSD sitt kontor i København kom Erasmus Holm for å snakke om digital markedsføring.
HIGH TECH: hva er vel et fremtidsmøte uten at Global Head of Virtual Healthcare i Sanofi, Gilles Litman, ringer inn fra deres hovedkontor i Paris?
DEN NYE NORMALEN: Hannes Oswald-Bruegel fløy inn fra Roche sitt hovedkontor for å snakke om blant annet digitaliseringsløpet i behandlinger.
VISJONÆREN: Camilla Tepfers fra InFuture åpnet ballet med hennes analyse av digitaliseringens andre bølge.
NOE FOR ALLE: inviterte gjesteforelesere fra forskjellige interessefelt, ble en etter en introdusert for å diskutere hvordan ny teknologi kan gi muligheter for nye forretningsmodeller.
TILBAKEBLIKK: for å se fremover må vi forstå historien. Lars Alnæs gav en introduksjon om utviklingen av compliance de siste 25 årene.
VELKOMMEN: Administrerende direktør i LMI, Karita Bekkemellem, åpnet dagen for en fullsatt sal.
THUNEN RETT I MUNNEN: Madeleine Thun fra AstraZeneca snakket om livslang læring i en konstant utviklende helsetjeneste.
ERFARING: tidligere leder av EFPIA, Richard Bergström, delte raust av sin erfaring da han diskuterte hvordan Big Pharma kan lykkes i en tid med digital transformasjon.