Fremtidens kreftbehandling: Kliniske studier og kreft: Et veikart for bedre kreftbehandling

Hvordan legger vi til rette for flere kliniske studier – slik at pasienter, leger og bedrifter i norsk helsenæring alle blir vinnere?

Publisert 26. februar 2020

Under dette frokostmøtet på Litteraturhuset i Oslo vil vi åpne for en god samtale på bakgrunn av dette store spørsmålet.

Vennligst se her for ytterligere programinformasjon og påmelding.

I dag er andelen pasienter som blir vurdert for deltakelse i kliniske studier svært lav og det er urimelig vanskelig å arrangere kreftstudier på tvers av nordiske landegrenser. Slik må det ikke være, men hva kan vi gjøre for å endre på det?

Arrangørene av dette møtet ønsker at alle kreftpasienter skal bli utredet for vurdering til klinisk studie, slik at kliniske studier blir en mer integrert del av behandlingstilbudet. Samtidig må lovverk som regulerer kliniske studier mellom landegrenser bli bedre tilpasset situasjonen til både pasienter som skal være med i studiene og til bedriftene i helsenæringen som arrangerer disse studiene. Både lovverk og behandlingstilbud til pasienter må være en del av en større plan for kliniske studier i Norge.

Frokostmøtet er gratis og åpent for alle. Vi ber om at du melder deg på nederst på denne siden for å sikre nok frokost og sitteplasser.

Vennligst se her for ytterligere programinformasjon og påmelding.