Leger kvier seg for å seponere medisiner – ber EMA ta grep

Legemiddelverket ber om at obligatorisk informasjon om seponering inkluderes i preparatomtalen, skriver Dagens Medisin.

Publisert 10. mars 2020