Felleskatalogen, Farmastat og Nomvec holder aktivitetsnivået oppe

LMIs datterselskaper har hjemmekontor i disse koronatidene, men står som vanlig på med de daglige arbeidsoppgavene.

Publisert 23. mars 2020

Nomvec

I Nomvec jobber alle de ansatte hjemmefra nå og i tiden fremover. De har felles videomøter tre ganger i uken for å holde kontakten seg imellom.

– På den måten får vi sett hverandre litt likevel, og det er fint, sier daglig leder i Nomvec, Kai Mjaanes.

MØTER: Slik ser det ut når Nomvec har nettbaserte møter.

Mjaanes forteller at arbeidet fortsetter som før så godt det lar seg gjøre. Digitale verktøy som Skype blir flittig brukt av de ansatte i Nomvec om dagen.  

Farmastat

De ansatte i Farmastat har for tiden hjemmekontor, men holder kontakten over videomøter og epost.

HJEMMEKONTOR: De ansatte i Farmastat møtes ukentlig på video.

Daglig leder i Farmastat, Stian Lekang, forteller at Farmastat, som alle andre, er preget av den nye hverdagen med forebygging av smitte som første prioritet.

– Vi har allerede vært etablert på hjemmekontor i en uke, og har fått til gode rutiner for nettsamvær både internt og overfor kunder og samarbeidspartnere. De første dagene bar hverdagen preg av at omgivelsene trengte litt tid på å finne seg til rette i den nye situasjonen, men de siste par dagene har trykket nærmet seg normalen igjen, og det er svært hyggelig å registrere, sier Lekang.

– Har dere har merket en endring fra kundene i forespørsler?

– Vi oppfatter det slik at våre kunder, som oss, er opptatt av at det skal være mest mulig business as usual. Henvendelsene vi får har så langt i liten grad vært preget av selve virusutbruddet, man fokuserer på de oppgavene man har og er opptatt av å ivareta dem på best mulig måte. Og da hjelper vi i Farmastat så godt vi kan, sier Lekang.

Felleskatalogen

Alle ansatte i Felleskatalogen har nå hjemmekontor.

– Alle i Felleskatalogen er friske og operative. I går hadde vi vårt første videomøte på Teams, det er ikke helt det samme som å møtes, men det fungerte fint. Dette skal vi ha en gang i uken eller ved behov. I tillegg holder vi kontakten med hverandre over telefon og på epost, sier Jansen.

– Vi jobber stort sett med Felleskatalogtekster og pakningsvedlegg, og dette egner seg godt for hjemmekontor. Vi fortsetter som før, og har per i dag mye å gjøre. Skulle det bli mindre aktivitet fra legemiddelfirmaene fremover, så gir det mulighet for å fokusere mer på bivirkningsprosjektet.

FELLESKATALOGEN: Daglig leder i Felleskatalogen, Bente By Jansen, og de andre ansatte, jobber nå fra hjemmekontor på grunn av koronasituasjonen i landet.

Jansen forteller at det har vært noe mindre henvendelser fra legemiddelfirmaene den siste uken, en naturlig utvikling med tanke på de store endringene i landet den siste uken.

Korona viser igjen på søkestatistikk

I Google Analytics ser Jansen at pneumokokkvaksinen Penumovax troner øverst over besøkte Felleskatalolgtekster på felleskatalogen.no den siste uken.

– Dette er interessant, sier Jansen. Pneumovax, er normalt ikke å finne på topp 10-listen over besøkte sider på felleskatalogen.no. Medieoppslag har den siste tiden gitt stor etterspørsel etter vaksinen mot lungebetennelse. Vaksinen beskytter ikke mot Covid19, men beskytter personer i risikogrupper mot pneumokokksykdom.

Jansen forteller at Felleskatalogen vanligvis har i overkant av 270.000 sidevisninger på mandager, men at de mandag denne uken hadde 230.000 sidevisninger.

– Det er faktisk et betydelig fall. Det kan tyde på at helsepersonell er mer opptatt med andre oppgaver om dagen, og vi vet jo også at flere tusen er i  karantene.

Les også: Felleskatalogen jobber for å få på plass rasjoneringsinformasjon