Synliggjør bransjens behov og muligheter

LMI sendte i dag et brev til nærings- og helseministeren. – Vi roser Regjeringen. Samtidig synliggjør vi bransjens behov – og muligheter for bidra – i denne krisetiden, sier LMIs leder Karita Bekkemellem.

Publisert 25. mars 2020
SENDTE BREV: LMIs Karita Bekkemellem sendte i dag et brev til nærings- og helseministeren.

Konsekvensene av COVID-19 epidemien er kastet over oss og får store konsekvenser for både helsetjenesten og næringslivet.

OPPTATT AV PRODUKSJON: Det er viktig å holde produksjonsselskapene våre igang, sier LMIs seniorrådgiver Monica Larsen.

– Det pågår en stor aktivitet for å møte utfordringene dette gir, og myndighetene kommer med tiltakspakker, rammebetingelser og insentiver på løpende bånd. Det er derfor viktig at LMI synliggjør bransjens behov, og setter dette på kartet når de midlertidige rammevilkårene utarbeides, sier seniorrådgiver Monica Larsen.

– Hvordan ser du på situasjonen for vår industri i denne samfunnskrisen?

– Vår industri blir ikke på langt nær rammet like hardt som mange andre næringer. Det er virkelig nå vår industri trengs.

Men det er endringer i måten vi får jobbe på, og store endringer i finans og kapitalmarkedet. De enkelte bedriftene må forholde seg til karantener og hjemmekontor.

Det mest akutte er å holde produksjonsbedriftene våre i gang, sier Monica Larsen.

Her kan du lese brevet til ministerne.