Ser på muligheten for produksjon av antibiotika i Norge

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har via Statens legemiddelverk (SLV) sendt ut et oppdrag til aktuelle produsenter om å sende inn sine planer rundt produksjon av smalspektrede antibiotika i Norge.

Publisert 21. april 2020
CURIDA: Daglig leder Leif Rune Skymoen.

– I bestillingen står det at SLV skal kartlegge mulighetsrommet for legemidler som kan produseres i Norge på lengre sikt– herunder antibiotika spesifisert. Flere av de norske legemiddelprodusentene har fått i oppdrag å levere inn en plan innen fristen 10. mai, sier Monica Larsen, seniorrådgiver i LMI.

Det som skal leveres er blant annet hvordan produsentene vurderer markedet, potensielle kunder, produksjon av ferdig produkt og av virkestoff, miljømessige aspekter, investeringsbehov basert på planer for å etablere, eventuelt videreutvikle kapasitet til å produsere antibiotika, økonomiske forutsetninger og tidsplan.

Positiv til bestillingen

Legemiddelfabrikken Curida er blant de som har fått i oppdrag å levere inn planer om antibiotikaproduksjon. Daglig leder Leif Rune Skymoen er positiv til bestillingen fra myndighetene.

– Det er positivt at myndighetene er på ballen. Dette handler om å gi befolkningen trygghet. Norske myndigheter bør sørge for at en rekke kritiske legemidler produseres i Norge, slik at vi ikke er like sårbare som i dag. Deriblant smalspektrede antibiotika.

For å få til dette, mener Skymoen at det må et offentlig-privat samarbeid til.

– Det er de eksisterende produksjonsbedriftene som sitter på kompetansen. Myndighetene må gå i partnerskap med disse. Jeg tror det har vært en manglende anerkjennelse av hvor sårbare vi er og hvor viktig det er å ha produksjon i Norge. Ikke bare av kritiske legemidler, men også av for eksempel smittevernutstyr. Med korona-pandemien har vi fått bekreftet sårbarheten. Nå handler det om at myndighetene må vise handlekraft og samarbeide med produksjonsbedriftene.

– Vi må ta ansvar selv og etablere produksjon

Skymoen mener det er viktig med norsk produksjon for å sikre nasjonale behov.

– Vi er i dag nesten 100 prosent avhengig av import av de fleste legemidler i Norge. Det gjør oss sårbare. Det bør derfor være et mål å produsere flere av de kritiske legemidlene hjemme. Antibiotika er ekstra viktig, fordi de er helt nødvendige for at helsevesenet skal fungere. Samtidig har du et større folkehelseperspektiv ved at vi i Norge er flinke til å bruke smalspektrede antibiotika. Disse bidrar i mindre grad til resistens. Norge og Norden er små markeder i den store sammenheng, og det har derfor vist seg vanskelig å opprettholde en trygg forsyning av smalspektrede antibiotika her. Vi må ta ansvar selv og etablere produksjon.

Hvilket tidsperspektiv snakker vi om?

– Vi snakker om noen få år før vi kan ha en produksjon oppe og stå. Tidslinjen avgjøres av hvor raskt det besluttes å sette i gang og hvor bredt man velger å gå ut, sier Skymoen.

Les også: Dette gjør legemiddelindustrien i Norge i kampen mot Covid-19