Elektronisk innmelding av legemiddelmangel

4. mai innfører Legemiddelverket elektronisk innmelding for å effektivisere innmelding og registrering av mangelsituasjoner.

Publisert 4. mai 2020

I 2019 mottok Legemiddelverket 1300 meldinger om legemiddelmangel (inkludert veterinærpreparater) i Norge. Økt saksmengde over tid har medført behov for å digitalisere innmelding og registrering av mangelmeldinger.

Derfor innfører nå Legemiddelverket elektroniske meldeskjemaer som MT-innehavere skal bruke ved innsending av ny og forlenget legemiddelmangel. Med elektronisk meldeskjema blir det enklere å melde inn mangler, og informasjonen vil bli standardisert og mer oversiktlig. 

Engelsk versjon av meldeskjema er under arbeid (word-format er tilgjengelig).

Se nærmere informasjon på legemiddelverket.no: https://legemiddelverket.no/godkjenning/godkjenning-av-legemidler/avregistrering-melding-om-legemiddelmangel-og-reaktivering-av-vare  

Legemiddelverket oppfordrer alle MT-innehavere til å ta i bruk de nye skjemaene snarest mulig. Fra 1. juni vil vi ikke lenger ta imot mangelmeldinger i word-format.

MT-innehavere i Sverige og Danmark oppfordres til å bruke engelsk meldeskjema ved innmelding av mangler. Engelsk versjon av elektronisk meldeskjema er under arbeid. Inntil videre må MT-innehavere utenfor Norge benytte eksisterende engelske meldeskjema i word-format.