Ønsker virtuelle studier til Norge

Inven2 og LMI håper at man i Norge snart kan starte såkalte virtuelle kliniske studier på oppdrag fra industrien.

Publisert 19. mai 2020
DIGITALE: Pandemien har lært oss alle å jobbe mer digitalt. Det kan være godt nytt for kliniske studier i Norge.

Virtuelle studier kalles også «Decentralised Clinical Trials», og går blant annet ut på å ta i bruk digitale verktøy og avstandsoppfølging av studiedeltakere, skriver Inven2. Både videoløsninger for pasientkonsultasjon og elektronisk samtykke kan enkelt tas i bruk allerede.

– Vi har alle forutsetninger for å lykkes med virtuelle studier og det kan være et stort fortrinn for å tiltrekke flere kliniske studier til Norge, sier Siri Kolle, ansvarlig for kliniske studier i Inven2.

Som LMI skrev om nylig, skal det svenske legemiddelverket gjennomføre virtuelle kliniske studier i et pilotprosjekt. Hvis prosjektet er vellykket, kan Sverige være det første landet i EU som tilbyr virtuelle kliniske studier, som en del av den nasjonale livsvitenskapelige-strategien, noe som vil hjelpe med å tiltrekke seg flere kliniske studier både under og etter koronapandemien.

– Timingen på piloter av virtuelle studier, er meget god. Virtuelle tester gjør at det helt, eller delvis, er mulig for pasienter å delta, selv om man ikke bor i nærheten av klinikker som driver med forskning. Dette er viktig for pasienter, for behandlere og for våre medlemmer, sa administrerende direktør for Lif Sverige, Anders Blanck, til LMI.

Siri Kolle i Inven2 synes det svenske pilotprosjektet er spennende, og følger spent med på det og andre initiativ rundt virtuelle studier. Inven2 skriver at de allerede har gjennomført en forundersøkelse ved Oslo universitetssykehus, basert på at de i starten av 2020 fikk flere henvendelser fra legemiddelfirmaer om hva som er mulig å gjøre innen virtuelle studier i Norge i dag.

FLINKE PÅ NETT: Vi har mange forutsetninger for å få til virutelle kliniske studier i Norge, mener Hege Edvardsen i LMI.

Dersom Norge får til dette med virtuelle studier, kan det være med å øke vår vertskapsattraktivitet, sier Hege Edvardsen, seniorrådgiver i LMI.

– Norge har mange styrker som gjør oss egnet til denne typen studier. Vi har et godt utbygd digitalt system, en teknologisk sterk befolkning som er positive til å delta i studier, og gode elektroniske, nasjonale registre – som Norsk pasientregister, Kreftregisteret og Norsk pandemiregister. Vi bor i et langt og utstrakt land, og med virtuelle studier kan flere pasienter få muligheten til å delta i kliniske studier. Da blir ikke reisevei et hinder, sier Edvardsen.

Også i Danmark mener man covid-19-epidemien kan akselerere overgangen til mer virtuelle kliniske studier. Edvardsen mener et samlet nordisk initiativ ville vært en god idé.

– Vi har mye til felles med de nordiske landene. For å tiltrekke seg kliniske studier, er pasientgrunnlaget en av de avgjørende faktorene. Dersom Norge står alene er vi 5,2 millioner innbyggere, men sammen har de nordiske landene en populasjon på nesten 27 millioner mennesker. For diagnoser med lavt pasientgrunnlag spesielt, kan en nordisk tilnærming være en fordel. Vi jobber alle sammen mot det samme målet, og med virtuelle kliniske studier flyttes grensene – eller snarere viskes ut, sier Edvardsen.

Inven2 har snakket med BMS, som setter stor pris på at TTO-en har sendt dem og flere andre store legemiddelfirmaer kravspesifikasjonene som Oslo universitetssykehus har, på bruk av informasjonssystemer, slik at de er informert om retningslinjene sykehuset har på dette.

– Virtuelle studier bobler i verden. Det er mange legemiddelfirmaer som ser på muligheten for å gjennomføre hele eller deler av studiene sine digitalt. BMS planlegger å starte opp en virtuell oppfølgingsstudie innen kreft i løpet av 2020, og vi håper å få med et norsk sykehus i den studien, sier Susanne Hedenstedt til Inven2. Hun jobber i BMS som senior prosjektleder for kliniske studier i Norden.