Lif Sverige: – god timing for virtuelle studier

Det svenske legemiddelverket skal gjennomføre virtuelle kliniske studier i et pilotprosjekt og timingen kunne knapt vært bedre, mener LIF i Sverige.

Publisert 17. april 2020
ATTRAKTIVT: – Timingen på piloter av virtuelle studier meget god, sier administrerende direktør for LIF Sverige, Anders Blanck.

Hvis prosjektet er vellykket, kan Sverige være det første landet i EU som tilbyr virtuelle kliniske studier, som en del av den nasjonale livsvitenskapelige-strategien, noe som vil hjelpe med å tiltrekke seg flere kliniske studier både under og etter koronapandemien.

– Grunnet korona er de fleste selskaper er restriktive med å starte nye kliniske studier, samt rekruttere nye pasienter til pågående studier. Timingen på piloter av virtuelle studier, er derfor meget god, sier administrerende direktør for Lif Sverige, Anders Blanck.

Les også: Lif Danmark: – støtter oppstart av skoler og barnehager

Han informerer om at Lif vurderer hvilken rolle de som organisasjon skal ha i dette prosjektet, mens det testes nå om digitale strategier som nettbaserte legebesøk, elektronisk samtykke og pasientens egenrapportdata om effekten av behandlingen kan gjøre det lettere for pasienter å delta i studier.

– Virtuelle tester gjør at det helt, eller delvis, er mulig for pasienter å delta, selv om man ikke bor i nærheten av klinikker som driver med forskning. Dette er viktig for pasienter, for behandlere og for våre medlemmer.

Les også: Kliniske studier-stopp: – viktig å komme raskt igang igjen.

– Dette kan være en ny form av kliniske studier som kan profilere Sverige internasjonalt. Vi er kanskje ikke det største eller det billigste landet i Europa, men vi kan være det smarteste! Med flere virtuelle innslag i kliniske legemiddelstudier, burde også forutsetningene for et bredere Nordisk samarbeid øke, sier Blanck.

Ikke koronastengt

Sverige, i motsetning til sine naboland, har valgt mindre drastiske tiltak og har derfor ikke stengt barnehager, skoler eller de fleste butikker og restauranter, men siden midten av mars har LIF allikevel anbefalt sine ansatte å jobbe fra hjemmekontor.

– Vi i LIF tar ikke stilling til den svenske strategien kontra de andre nordiske landene, men vi følger utviklingen og vi følger myndighetenes restriksjoner med å bruke hjemmekontor når det er mulig. Kontoret er dog åpent for ansatte som ønsker å jobber der, mens alle møter foregår allikevel via video, sier Blanck.

Les også: GSK og Sanofi i unikt vaksinesamarbeid

I likhet med sine norske og danske kolleger, holder også LIF Sverige utvalgsmøte-aktiviteten med medlemmene på samme nivå som tidligere. Som LMI, hadde også LIF et fellesmøte for alle daglige ledere i medlemsselskapene. Politikerkontakt og andre ikke-essensielle spørsmål, deri mot, har blitt utsatt inntil videre. 

– I den grad det lar seg gjøre, så unngår vi å kontakte eksterne aktører i de fleste problemstiller som ikke angår pandemien. Det gjelder da særlig våre kontakter og samarbeidspartnere i helse- og omsorgssektoren, som akkurat nå trenger å fokusere på mer akutte situasjoner, forteller Blanck.

Forsterker egen rolle

De største utfordringene for industrien har, i følge Blanck, til nå handlet om forsyning av medisiner til pasienter og oppfølging av pasienter som er i kliniske studier. Han kan også peke på at flere medlemmer som har kritiske legemidler som antibiotika, insulin og smertestillende, blant annet, omstiller deler av produksjonen sin for å møte det store behovet.

– Det viser at vi er en viktig aktør og vi har fått forsterket vår rolle i samarbeidet med øvrige aktører i helse-Sverige. Både andre aktører i distribusjonskjeden, samt helse- og omsorgssektoren, politikere og legemiddelverket. Vår rolle som eksperter og partnere har blitt forsterket og vi har kunne pekt på viktigheten av utvikling av vaksiner og legemidler, også for covid-19, forteller Blanck.