Hva er en klinisk studie og hvorfor trenger vi flere?

I dag, 20. mai, er den internasjonale dagen for kliniske studier. Men hva er en klinisk studie, og hvorfor er det relevant for deg?

Publisert 20. mai 2020

Den internasjonale dagen for kliniske studier feires over hele verden den 20.mai hvert år for å markere dagen da James Lind startet det som ofte regnes som den første randomiserte kliniske studien ombord på et skip 20.mai 1747.

Legemiddelindustrien står for rundt 60% av de kliniske studiene ved norske sykehus. Slike industrifinansierte kliniske studier med legemidler handler om å dokumentere effekten, sikkerheten og kvaliteten på nye legemidler. Ved å delta i kliniske studier kan du noen ganger få tilgang til ny behandling flere år før den blir gjort tilgjengelig for andre. Men det er også viktig å være klar over at behandlingen kan være ny, og at effekten derfor er uviss. Om du ikke får nytte av behandlingen kan du likevel bidra med viktig kunnskap som kommer andre pasienter til gode.

I brosjyren Studier til pasientens beste, som vi i 2017 lagde sammen med Helse Bergen og VIS (tidligere Bergen Teknologioverføring AS (BTO) kan du lese mer om hva en klinisk studie er, hvorfor vi trenger slik forskning i Norge, og hva legene tenker om kliniske studier. Du kan også lese historien til flere pasienter som har deltatt i kliniske studier, og hvordan de opplevde det.

Kliniske studier er det samme som utprøvende behandling. Å velge om du skal delta i utprøvende behandling eller ikke, er et viktig og personlig valg. Informasjonen i brosjyren Utprøvende behandling – noe for deg?, som LMI, Novartis og flere pasientforeninger laget for ett år siden, håper vi kan være til hjelp.

Hvilken verdi tror du kliniske studier har for samfunnet? I rapporten Verdien av industrifinansierte kliniske studier, som Menon Economics gjorde på oppdrag for LMI i 2017, kommer det frem at slik forskning skaper verdier gjennom fem kanaler: økt behandlingskvalitet, økt kapasitet i helsevesenet, styrket næringsutvikling og forskning, økt sysselsetting og verdiskaping, samt besparelser for det offentlige helsevesenet. For eksempel får pasienter tilgang på nye medisiner i snitt 6 år før de kommer på markedet, de får tettere oppfølging med flere og lengre konsultasjoner, legemiddelindustrien betaler i snitt 156 000 kroner til norske sykehus for hver pasient som deltar i en klinisk studie, noe som går til å frikjøpe tiden til helsepersonellet som gjennomfører studien, samt til å dekke utgifter til utstyr og medisiner.

Det skjer mye spennende innen kliniske studier i Norge nå. Blant annet jobbes det med en handlingsplan. Følg med på på lmi.no, og gjerne under menyen Forskning og utvikling.

Ha en strålende Clinical Trials Day!