LMIs høringssvar om narkotikaforskriften

LMI har i dag svart på høringen om endringer i narkotikaforskriften, som blant annet innebærer forslag om gebyrer for utstedelse av narkotikasertifikater.

Publisert 20. mai 2020

På vegne av Helse- og omsorgsdepartementet sendte Legemiddelverket i januar ut forslag til endringer i narkotikaforskriften på høring, med frist for innspill 20. mai.

Høringsnotatet påpeker at legemiddelmyndighetene i våre naboland tar gebyrer for utstedelse av narkotikasertifikater, og at det derfor vil være naturlig å innføre tilsvarende i Norge. Det er LMI ikke enig i.

Les høringsnotatet fra Legemiddelverket

Les LMIs høringssvar