Oppdaterte retningslinjer for hurtig metodevurdering

Retningslinjene for dokumentasjonsgrunnlaget for hurtig metodevurdering av legemidler er nå oppdatert. Ved å tydeliggjøre flere av kravene til dokumentasjon ønsker vi å oppnå raskere og bedre saksbehandling, skriver Statens legemiddelverk.

Publisert 22. mai 2020