LMI støtter forslag om influensavaksine uten resept fra lege

Helsedirektoratet foreslår at influensavaksine skal kunne ordineres av virksomheter som apotek og sykehjem, og dermed slippe resepten fra lege. LMI støtter forslaget.

Publisert 5. juni 2020
INFLUENSAVAKSINE: Inge Johansen og LMI støtter tiltak som kan bidra til å øke vaksinasjonsdekningen. Her får Johansen influensavaksinen på apoteket.

Stortinget, med farmasøyten Sveinung Stensland i spissen, ba regjeringen innføre farmasøytforskrivning av influensavaksine for sesongen 2020/2021.

Helse- og omsorgsdepartementet ga oppdrag til Helsedirektoratet å utrede hvordan dette kan løses, og om det eventuelt er nødvendig med noen regelendringer. En del av oppdraget var også å vurdere om det var nødvendig å inkludere andre grupper enn farmasøyter i apotek i ordningen.

Etter gjeldende rett har ikke farmasøyter på apotek rett til å forskrive reseptbelagte legemidler til pasienter på apoteket fordi forskriveren ikke skal være den samme som utleverer det reseptbelagte legemidlet. Dette vil særlig gjelde for farmasøyter med eierskapsinteresser i apoteket. Du og jeg må derfor henvises til en lege for å få resept på en vaksine som kan ekspederes i apotek.

For ikke å være avhengig av forskrivning fra lege, foreslår Helsedirektoratet at apoteket som virksomhet ordinerer influensavaksinen.  Ordineringen skal foregå etter en fastsatt nasjonal prosedyre. Ved å innføre en ordinering etter nasjonal prosedyre, vil det være mulig å utvide løsningen til også å gjelde for andre virksomheter som for eksempel kommunal helse- og omsorgstjeneste. Lederen av virksomheten er ansvarlig for at helsepersonellet har kompetanse til å sette vaksinen. Direktoratet har tatt med Legemiddelverket og Folkehelseinstituttet med på råd. De har også konferert med Apotekforeningen, Legeforeningen, Kommunenes sentralorganisasjon, Norges farmaceutiske forening og Norsk sykepleieforbund.

Inge Johansen, seniorrådgiver i LMI med vaksiner som ett av sine felt, sier dette er enda et stegi riktig retning med tanke på forenkling av influensavaksinasjon.

– For noen år tilbake måtte man til lege for å få resept, til apoteket for å hente vaksinen, og tilbake til legen for å få satt den. For to år siden begynte apotekene å tilby elektronisk konsultasjon hos legen med påfølgende e-resept, og å sette vaksinen på apoteket. Dersom departementet godtar Helsedirektoratets forslag, tror jeg mange vil ønske denne forenklingen velkommen, sier Johansen.

LMI støtter forslaget og mener en slik forenkling vil bidra til å øke vaksinasjonsdekningen, og redusere den totale belastningen på helsetjenesten.

– Den årlige influensaen fører både til sykehusinnleggelser og til andre infeksjoner som behøver behandling med antibiotika. Det vil være besparende for samfunnet å unngå sykehusinnleggelser, noe som kan være særlig viktig dersom vi får en ny bølge av koronapandemien. Videre vil unngått antibiotikabruk bidra til redusert utvikling av antibiotikaresistens, sier Johansen.

Helsedirektoratet har kommet med sin vurdering og foreslått nødvendige forskriftsendringer til departementet. Saken ligger nå hos Helse- og omsorgsdepartementet til vurdering, og det er departementet som sender ut forskriftsendringene på høring. Høringen må sendes ut snart dersom alt skal være klart til høstens influensasessong.

– Vi håper at departementet er enige i Helsedirektoratets forslag, sier Johansen.