Utleveringsrestriksjoner for reseptfrie legemidler fjernes

Statens legemiddelverk (SLV) opphever utleveringsrestriksjoner for reseptfrie legemidler fra og med i dag, 15. juni, klokken 13.00. Begrensningene ved uthenting av legemidler på hvit resept fjernes også.

Publisert 15. juni 2020

I forbindelse med utbruddet av Covid-19 innførte SLV tiltak for å begrense hamstring. Ett av tiltakene var at apotekene kun fikk utlevere én pakke reseptfritt legemiddel av gangen. Begrensningen ble satt i verk 17. mars. Utlevering av legemidler på hvit resept ble begrenset til tre måneders forbruk av gangen. Begrensningene for dette gjaldt fra 16. mai. LMI sendte 6. juni et brev der vi ba SLV om å oppheve den generelle utleveringsrestriksjonen for reseptfrie legemiddler.  

Erling Ulltveit
Erling Ulltveit i LMI.

– Vi har vi forståelse for at det ble innført restriksjoner på dette tidspunktet, men nå har situasjonen normalisert seg, og enkelte kunder kan ha behov for å kjøpe mer enn en pakning av reseptfrie legemidler som ikke er omfattet av de generelle utleveringsbegrensningene. Det er derfor ikke lenger et behov for så generelle restriksjoner, og LMI er glad for at SLV tok vår oppfordring til følge så raskt og endret på dette. Fra og med i dag oppheves disse generelle restriksjonene, sier seniorrådgiver i LMI, Erling Ulltveit.

Endringer som vil gjøres i forhold til forbuds-, meldeplikt- og rasjoneringslisten kan ses her. Blant annet oppheves rasjonering av prednisolon, azitromycin og hydroksyklorokin.

SLV minner samtidig om at tiltakene kan bli aktuelle å iverksette igjen dersom situasjonen skulle endre seg.