Industrien brukte 130 millioner på legemiddelforskning i Norge

Legemiddelindustrien offentliggjør i dag, for femte år på rad, alle verdioverføringer til helsepersonell, helseforetak og pasient- og brukerorganisasjoner.

Publisert 30. juni 2020

Her finner du linker til alle selskapenes offentliggjøringer for 2019.

Her finner du mer informasjon om verdioverføringene.

FORNØYD: LMIs direktør Karita Bekkemellem.

Den største summen blant overføringene var også denne gangen summen til forskning og utvikling. Her har LMIs medlemmer totalt brukt over 129 millioner kroner i sitt arbeid med å forske frem nye legemidler. Summen inkluderer de direkte kostnadene firmaene har hatt, og inkluderer ikke indirekte summer, som for eksempel at de betaler for alle legemidler som brukes i kliniske studier.

Når legemiddelindustrien finansierer behandling som sykehusene ellers selv måtte finansiert, frigjøres det midler i sykehusenes budsjetter som kan benyttes til andre formål.

– Vi er svært glade for at firmaene våre bidrar så mye til forskning og utvikling i Norge, det er viktig for norske pasienter, sier Karita Bekkemellem, administrerende direktør i LMI.

Det er en liten nedgang fra 2018, men et høyere nivå enn de tre foregående årene.

Blant firmaene som brukte mest penger på forskning og utvikling i Norge i 2019 var:

  • MSD 23 millioner
  • Novartis 14 millioner
  • Astra Zeneca 13 millioner
  • Pfizer 11 millioner
  • BMS 11 millioner

– Inventing for life

– Det er gledelig at vi er det selskapet som investerer mest i forskning og utvikling i Norge. Samtidig er jeg personlig ikke overrasket, fordi det er en del av MSDs DNA å prioritere FoU og være offensiv på innovasjonsfronten. Vårt credo er «Inventing for life» og vi viser med dette at vi lever opp til vår ambisiøse innovasjons- og forskningsagenda. Med helsenæringen som bakteppe, håper og tror jeg at myndighetene i større grad vil legge til rette for en sterk og innovasjonsdrevet helseindustri som MSD vil være en sterk bidragsyter til i årene som kommer, sier administrerende direktør Ans Heirman i MSD.

Vårt credo er «Inventing for life» og vi viser med dette at vi lever opp til vår ambisiøse innovasjons- og forskningsagenda.

På andreplass finner vi Novartis:

–  Vi satser innen flere terapiområder og dermed kommer også store verdioverføringer gjennom kliniske studier. Vi er stolte av det bidraget til sykehus i Norge, til utvikling av nye behandlingsmåter, sier leder for Novartis i Norge, Veronika Barrabés.

Foredrag

Samarbeidet mellom legemiddelindustrien og helsepersonell innebærer – i tillegg til kliniske studier, der nye legemidler prøves ut på pasienter – også kunnskapsformidling der leger for eksempel hyres inn som foredragsholdere under faglige møter. Dette er en jobb legene gjør, og som de må få betalt for. Hele 75,4% av legene har i 2019 samtykket til at slike verdioverføringer de har fått fra industrien, offentliggjøres. Det er en økning på nærmere 10 % siden den første offentliggjøringen i 2016. Fra nå fjernes imidlertid legenes mulighet til å reservere seg mot offentliggjøring. I en oppdatering av samarbeidsavtalen mellom LMI og Legeforeningen, som ble signert av de to foreningene 1. juni i år, erstattes «samtykke» med «berettiget interesse», noe som sikrer full åpenhet om verdioverføringer.

– Det har blitt reist spørsmål om hvorfor det ikke har vært full åpenhet, med tanke på folks tillit til at leger foretar faglig korrekte valg – og ikke har skjulte bindinger. Derfor har Legeforeningen og LMI over lengre tid arbeidet for åpenhet om disse økonomiske overføringene. Offentlighet sikrer tillit, sa Marit Hermansen, president i Legeforeningen under signeringen.

– Vi i industrien setter stor pris på alle legene som har samtykket til offentliggjøringen frem til nå, og som har bidratt til å skape en åpenhetskultur rundt samarbeidet. Vi håper og tror at de som hittil ikke har valgt å samtykke, likevel fortsetter sitt samarbeid med industrien, og erfarer at åpenheten ikke er en ulempe, men snarere en fordel, sier LMI-direktør Karita Bekkemellem.

Hør nevrolog Aud Nome Dueland om viktigheten av samarbeid mellom helsepersonell og industrien: