Nordiske farmasøyter vil ha felleseuropeisk vaksineinnsats

Sammen med søsterorganisasjonene i Danmark, Finland, Sverige og Island oppfordrer Farmaceutene til å jobbe for felles europeisk vaksineutvikling.

Publisert 1. juli 2020

Nordisk Farmaceutunion (NFU), som består av fagforeningene for farmasøyter i Norge, Sverige, Danmark, Finland og Island, har skrevet en erklæring hvor de forplikter seg til å arbeide for en felles europeisk beredskap med fokus på vaksineutvikling og produksjonskompetanse som skal sikre de nødvendige forsyningene som må til for å ivareta Europa under fremtidige epidemier.

«NFU mener det er viktig at Europa står sammen og fokuserer på felles innsats slik at vi kan takle en fremtidig pandemi eller tilsvarende store helseutfordringer.» skriver de lederne i de fem organisasjonene Pharma Danmark, Suomen Farmasialiitto, Lyfjafræðifélag islands, Sveriges Farmaceuter og Norges Farmaceutiske Forening (Farmaceutene).

Felles utfordringer, felles løsning

Når de fem nasjonale foreningene samles, ser de tydelig hvilke felles utfordringer landene står overfor og at de har felles mål, også når det gjelder vaksineberedskap, og det er på bakgrunn av dette at de har bestemt seg for å komme med en felles erklæring.

FARMASØYT-LEDER: Rønnaug Larsen.

— Den felles innsatsen som nå gjøres globalt med å finne en vaksine mot covid-19 viser hvor fremgangsrikt det er å jobbe sammen. Ved å kombinere felles forskningsinnsats kommer vi hurtigere til målet. Dette mener NFU bør formaliseres bedre i Europa, ved at man etablerer en felles europeisk vaksinestrategi som inkluderer beredskap og tilgang, sier leder i Norges Farmasøytiske Forening, Rønnaug Larsen i en pressemelding.

En slik innsats er ressurskrevende, og unionen ser at selv om de fem landene drar sammen, er Norden lite, med sine litt over 27 millioner innbyggere, sett i forhold til land som Tyskland og Frankrike med henholdsvis 83,2 og 66,9 millioner innbyggere.

— Vi mener derfor at for vaksineutvikling og tilgang bør Europa jobbe sammen i en felles europeisk beredskap og ikke sitte hver for seg med samme problemstillinger, sier Larsen.

Innsats i Norge

I Norge jobber Farmaceutene allerede for at vi skal ha egenproduksjon av vaksiner og andre legemidler.

— For at slik produksjon skal være bærekraftig, må det produseres for eksport, og dette kan gjøres som del i en felles europeisk strategi. Dette krever imidlertid engasjement fra norske politikere og utøvende myndigheter, slår Larsen fast og skryter samtidig av myndighetenes involvering i Inclusive Vaccine Alliance og Covax, to initiativ som ønsker å sikre rettferdig global fordeling av vaksine mot covid-19.

Farmasøyter er viktige i arbeidet med vaksineberedskap

For å kunne møte fremtidige utfordringer mener Farmaceutunionen det må etableres en europeisk beredskap med fokus på fem hovedpunkter:

  • Utvikle en potensiell vaksine mot virus som covid-19 ved å prioritere forskning i form av felles innsats.
  • Sikre kunnskapsdelingen på tvers av helseekspertiser når nettverk etableres
  • Styrke den europeiske støtten til vaksineproduksjon for å sikre forsyningssikkerhet og spesielt europeisk produksjonskompetanse på vaksiner.
  • Sikre at en fleksibel og robust reguleringsprosess er på plass slik at hurtigere godkjenninger er mulig uten å senke standardene på vaksinekvalitet, sikkerhet og effekt.

Nordisk Farmaceutunion mener farmasøyter er essensielle for å oppnå målene og har fire felles initiativ foreningene vil jobbe mot som sitt bidrag til arbeidet:

  • Fortsette å fokusere, politisk og faglig, på fordelene ved å styrke europeisk vaksineforskning og produksjonskompetanse, i stedet for at hvert land etablerer og ivaretar produksjon og forskning kun for seg.
  • Arbeide for å sikre et politisk rammeverk som fremmer forskning og utvikling av nye vaksiner for bruk i pandemisituasjoner som covid-19.
  • Arbeide for å støtte offentlig-private partnerskap, som CEPI (The Coalition for Epidemic Preparedness Innovation) for å styrke vaksineutviklingen i kampen mot covid-19 og virustrusler generelt
  • Farmasøyter må være med i alle prosjekter som involverer utvikling, forsyning og bruk av vaksiner.

(Kilde: Pressemelding fra Norges Farmasøytiske Forening)