Et enstemmig storting vil tenke nytt om antibiotika

Stortinget har vedtatt å utarbeide forslag til økonomiske modeller som premierer utvikling, og ikke salg, av antibiotika. – Helt i tråd med LMIs ønsker, sier Inge Johansen.

Publisert 14. oktober 2020
VENTET LENGE: Inge Johansen i LMI

Det var Senterpartiet som under årets trontaledebatt lanserte følgende forslag:  

«Stortinget ber regjeringen utarbeide forslag til økonomiske modeller for utvikling av nye, virksomme antibiotika som premierer medikamentutvikling, ikke salg og bruk, der både belønningsmekanismer og avgift/skatt vurderes som virkemiddel.» 

Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Sosialistisk Venstreparti, Venstre, Kristelig Folkeparti, Miljøpartiet De Grønne og Rødt hadde på forhånd varslet støtte til forslagene, og etter voteringen ble det klart at forslaget ble enstemmig bifalt.  

– Dette er en svært viktig avgjørelse, og helt i tråd med hva legemiddelindustrien ønsker – og over lang tid har bedt om. Det er et stort behov for å reparere markedssvikten som eksisterer på antibiotikafeltet, og dette vedtaket legger viktige føringer for det videre politiske arbeidet på feltet. Det foreligger en rekke ulike initiativer og prosesser for å løse utfordringene på antibiotikafeltet, og endelig ser det ut til at ett av dem manifesterer seg. Dette må regjeringen følge opp, sier Inge Johansen, seniorrådgiver i LMI, med antibiotika som ett av sine fagfelt.  

Under et møte LMI arrangerte tidligere i høst, var alle enige om at det er fullstendig markedssvikt i antibiotikamarkedet, og at legemiddelindustrien må drive voksenopplæring med myndighetene for å forklare hva som kan redde markedet – og folkehelsen. 

– Vi ønsker å fortsette å utvikle antibiotika, men det må kunne lønne seg. Det må være en sammenheng mellom pris og riktig bruk, og vi tror det kan insentiveres gjennom nye forretningsmodeller. Vi er et av de største antiinfeksjonsselskapene og vi ønsker å spille en viktig rolle i utviklingen av disse modellene, i nært samarbeid med myndigheter og andre selskaper og organisasjoner. Vi deltar også gjerne i piloter – også i Norge, sa Anders Fallang, Medical Lead Hospital i Pfizer i Norge. 

Han mener den politiske viljen er der, og at man ikke har tid til å vente og se på effekten i andre land. Man må starte nå.  

Det har Stortinget nå gjort.  

Les mer

– Det er totalt markedssvikt i antibiotikamarkedet

LMIs samleside om antibiotika og resistens