Nyhetsbrev til pasientorganisasjoner

Gjennom nyhetsbrevet vil pasientorganisasjoner få informasjon fra industrien om relevante temaer, arrangementer og problemstillinger.

Publisert 16. oktober 2020

LMIs utvalg for pasientkontakt skal jobbe for at pasienter skal bli hørt, involvert og istandsatt til å være en synlig partner i det norske helsevesen. For å kunne bidra til dette, ønsker Pasientkontaktutvalget økt dialog mellom legemiddelindustri og pasienter da blant annet gjennom økt kommunikasjon.

Gjennom nyhetsbrevet som sendes ut omtrent en gang i kvartalet, eller noe hyppigere ved behov, vil pasientorganisasjoner få informasjon fra industrien om relevante og aktuelle temaer, arrangementer og problemstillinger som berører oss.

Ønsker du å melde deg på nyhetsbrevet, kan du kontakte Marie Svendsen Aase, kommunikasjonsrådgiver i LMI: marie@lmi.no