Bekkemellem: – helsenæring er en politisk gavepakke

Både Karita Bekkemellem og seniorrådgiver Monica Larsen presenterte på møtet Legemiddelproduksjon i Grenland og Norge, hvor LMI-fokuset var fordelene ved helsenæring.

Publisert 6. november 2020
VINNERNÆRING: helse er en næring som gir vinn-vinn-situasjoner for alle, sa Karita Bekkemellem på møte i legemiddelproduksjon i Grenland.

Bekkemellem, som fremhevet både behov for produksjon for å sikre norsk beredskap og for å eksport, pekte på hvordan vi kan bruke kompetansemiljøene som allerede finnes og bygge videre på disse gjennom nye former for partnerskap.

– Helse kan bli en norsk vinnernæring og dette er et eksempel på en politisk gavepakke. Her står hele industrien og banker på døren. Det unike med oss, er at vi ikke står og ber om mye kapital, vi ber om partnerskap, langsiktige avtaler og at vi får være med på denne dugnaden, sa Bekkemellem.

– Langsiktige avtaler med staten og partnerskap der vil, blant annet, gi produsenter mulighet til å ansette mer ekspertise og inngå større avtaler for å skaffe råstoff. Her kan Grenland-miljøet løfte viktigheten av dette, sa hun, før hun viste til hvordan Covid-pandemien har aktualisert helse som en næring med fordeler forbi bare ren helsegevinst.

– Denne krisen vil prege Norge og norsk økonomi lenge fremover og helsenæringen er perfekt egnet til å drive verdiskaping– og samtidig stille oss sterkere ved neste krise. Hva er det som skal til for å få fortgang på norsk økonomi? Vaksinen hele verden snakker om skal utvikles av vår industri. Norge har bevilget mange milliarder til utviklingen av denne. Hvorfor kan ikke vi, med de mulighetene vi har og støtteordningene vi har, også se på muligheten for å bruke momentum som er nå for å bygge en større helsenæring, spurte hun.

Senter for Vaksine og Innovasjon

Det var Monica Larsen som innledet hele arrangementet, hvor hun oppsummerte hvor norsk helsenæring er i dag – at det er Norges mest gründerintensive næring – mens hun også påpeke hvordan vi kan bygge en enda sterkere næring.

SEVI: Monica Larsen presenterte prosjektet om norsk vaksineproduksjon under sin presentasjon i Grenland.

– Vi må sørge for at de etablerte selskapene vinner internasjonale produksjonskontrakter, vinner produksjonskontrakter internt i store globale konsern, har konkurransedyktige rammevilkår og gunstige risikoavlastningsordninger, sa hun.

Larsen slo også et slag for prosjektet LMI har lansert med blant annet NHO, LO, Norsk Industri og KLP, som konkret viser hvordan og hvorfor norsk vaksineproduksjon vil skape arbeidsplasser, eksportinntekter og bidra til bedre helse. Der foreslås det at det etableres et «Senter for norsk vaksineproduksjon og innovasjon (SEVI) for beredskapsproduksjon, pre-kommersiell og kommersiell produksjon av vaksiner.

– Vi ønsker at aktører går sammen for å bygge en norsk vaksinefabrikk som kan sikre Norge nødvendig vaksineberedskap, og samtidig være en ressurs for etablerte forsknings- og utviklingsmiljøer, oppstartselskaper i en pre-kommersiell fase, og også fungere som kontraktsprodusent for å dekke produksjonsbehovet for norske og internasjonale selskaper og vaksineprodusenter.

Behovet for vaksiner er enormt – langt utover Covid-19. Verden trenger milliarder av vaksiner for å bekjempe Covid-19, men også for å møte fremtidige trusler fra infeksjoner og virus, samt behandle og forebygge andre sykdommer.

– Ved å bygge en norsk vaksinefabrikk med statlig finansiering kan disse initiativene også bidra til å skape nye, høyproduktive arbeidsplasser, bygge helseindustri, bidra til bedre helse, nasjonalt og globalt, i tillegg til å bedre beredskapen mot fremtidige pandemi- og krisesituasjoner, sa Larsen.

Lokale bedrifter viser vei

Terje Lien Åsland fra Arbeiderpartiet og medlem av Næringskomiteen, sammen med Erlend Larsen fra Høyre og medlem av Helse- og omsorgskomiteen, deltok også på møtet hvor de debatterte mulighetene og utfordringene for norsk helseindustri, samt i en avsluttende debatt som så på veien videre. Der deltok også NHO Helse og Forskningsrådet.

Les også: Vistin Pharma investerer 100 millioner og dobler produksjonskapasiteten

Før debatten viste også lokale legemiddelprodusenter som Vistin Pharma og TPI at det faktisk er mulig å være konkurransedyktige internasjonalt fra Grenlands-området.

Vistin Pharma investerer 100 millioner i ny produksjonslinje som skal doble produksjonskapasiteten av diabetesmedisinen metformin.

– Selv med konkurranse fra lavkostnadsland som India og Kina, så klarer vi å skape en lønnsom vekstnæring selv i høykostnadslandet Norge. Dette viser at man kan drive legemiddelproduksjon i Norge, og lykkes både nasjonalt og internasjonalt. Men det krever at man har fokus på produksjonsteknologi og prosessutvikling, med utvikling innen automatisering av prosesser også videre. Så lenge man kan ligge i front på teknologi, prosess, miljø og sikkerhet og kvalitet, så kan man drive lønnsomt i Norge, sa Vistin Pharma-direktør, Kjell Erik Nordby.