Presentasjon av handlingsplan for kliniske studier

Onsdag 27. januar inviterer LMI og samarbeidspartnerne NorCrin, Inven2, Innovasjon Norge og Melanor til presentasjon og gjennomgang av handlingsplanen for kliniske studier. Helse- og omsorgsdepartementet kommer også.

Publisert 15. januar 2021

Mandag 11. januar 2021 la regjeringen og Helse- og omsorgsdepartementet frem Norges første nasjonale handlingsplan for kliniske studier. Mange har ventet spent på denne i lang tid.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie skriver i sitt forord at langt flere norske pasienter skal få delta i studier fremover. Målet er en dobling av antall kliniske studier og at 5% av alle pasienter som behandles i spesialist-helsetjenesten skal delta i kliniske studier innen 2025.

Departementet har ikke lagt opp til en stor lansering, men LMI og partnere ønsker å samle interessenter fra industri og helsevesenet til et møte, og høre HOD presentere arbeidet de har gjort, og tankene de har for veien videre.

Dato: 27. januar 2021
Tid: 10:00-12:00
Sted: Heldigitalt (streaming). Link kommer

Program og påmelding

Innspill? Kontakt seniorrådgiver Hege Edvardsen: hege.edvardsen@lmi.no