Handlingsplan for kliniske studier er lansert

Regjeringen vil doble antall kliniske studier innen 2025, og gjøre slike forskningsstudier til en integrert del av behandlingen. – En svært positiv handlingsplan, sier Karita Bekkemellem.

Publisert 11. januar 2021
VINN-VINN: Kliniske studier gir pasienter tidlig tilgang til nye legemidler og nye metoder

– Dette er godt nytt for pasienter, helsetjenesten, legemiddelindustrien og norsk næringsliv, sier en lettet LMI-sjef.

Mandag la regjeringen fram sin handlingsplan for kliniske studier, som legemiddelindustrien har ventet svært spent på i lang tid. Nasjonal handlingsplan for kliniske studier gjelder for 2021-2025, og omfatter hele helse- og omsorgstjenesten. Helse- og omsorgsminister Bent Høie, skriver i sitt forord at langt flere norske pasienter skal få delta i studier fremover.

– Kliniske studier gir pasienter tidlig tilgang til nye legemidler og nye metoder. Kliniske studier bør derfor være en del av pasientbehandlingen. Jeg vil gjøre det mulig for mange flere pasienter å delta i utprøvende behandling gjennom kliniske studier i Norge. Målet er en helse- og omsorgstjeneste som tilbyr enda bedre og mer tilpasset behandling til den enkelte pasient. Jeg vil gjøre mitt for at vi får en sterk praksis for kunnskap i tjenestene. Det vil styrke bærekraften og kvaliteten på tilbudet, og bidra til næringsutvikling, skriver han.

LMI og legemiddelindustrien har gitt en rekke innspill til handlingsplanen, både skriftlig og i innspillsmøter, og var svært stolte av at Helse- og omsorgsdepartementet kickstartet den omfattende innspillsrunden hos LMI på Majorstua. Karita Bekkemellem, Hege Edvardsen og Monica Larsen har lest resultatet med stor iver, og etter første raske gjennomlesing sier de seg svært godt fornøyd med regjeringens arbeid – og resultatet de nå har presentert.

– Overordnet er dette en svært positiv handlingsplan som har ivaretatt mange av de elementene vi i industrien, sammen med flere, har pekt på lenge; at kliniske studier bør være en integrert del av pasientbehandlingen, at det er manglende kultur, struktur og ressurser i helsetjenesten for industrifinansierte kliniske studier, at det trengs et økt fokus på leveranser og tidslinjer i alle ledd fra helseforetak og TTOer, til Legemiddelverket og industri, at kliniske studier bør bli en del av lege- og helseutdanningen, at man i økt grad må ta i bruk helsedata i kliniske studier, for å nevne noe, sier Hege Edvardsen.

Karita Bekkemellem hadde store forventninger, og sier de i stor grad ser ut til å være innfridd.

– Regjeringens visjon og målsetting er ambisiøse, men det mener vi også de bør være, skal vi få til en endring sammen. Industrien vil understreke vår støtte, og vårt mål er å være en aktiv og engasjert samarbeidspartner i å oppnå disse målene, sier Bekkemellem.

Monica Larsen mener handlingsplanen også er godt nytt for næringsutviklingen i Norge.

– Vi mener det er svært positivt at det anerkjennes at gunstigere vilkår for å gjennomføre studier i Norge vil bidra til økt verdiskaping i næringslivet og helsetjenesten på flere måter; det vil hjelpe norske innovasjonsselskap raskere ut i markedet, det kan føre til etablering av produksjon i Norge, økt forsknings- og utviklingsaktivitet fra internasjonale selskaper i Norge, kompetanseheving og internasjonale samarbeid. Kliniske studier er en viktig del av helsenæringens økosystem og bør ses som en del av helheten dersom vi skal vi lykkes i å øke Norges vertskapsattraktivitet. Det er et viktig signal at dette også kommer fram i rapporten, sier Larsen.

Helseministeren påpeker at industrien nå skal møte åpne dører ved norske sykehus.

– Med denne handlingsplanen vil vi at næringslivet skal møte en norsk helsetjeneste og forvaltning som er en profesjonell og effektiv samarbeidspartner med høy kompetanse. Vi ønsker mer samarbeid mellom industrien og det offentlige! Dette innebærer også krav til at industrien bidrar, med kompetanse og som en profesjonell og ryddig samarbeidspartner for den norske offentlige helsetjenesten. Skal vi bli gode på kliniske studier i Norge, må vi være partnere, ikke konkurrenter, skriver Høie.

Handlingsplanens målsettinger skal nås gjennom ni innsatsområder og 20 tiltak. De ni innsatsområdene er valgt på bakgrunn av utfordringsbildet og skal: 

– Gi pasienter økte muligheter for å delta i kliniske studier
– Bidra til at kliniske studier blir en mer integrert del av pasientbehandlingen
– Bidra til økt samarbeid mellom tjenesten og næringslivet om kliniske studier
– Bidra til raskere gjennomføring av kliniske studier
– Bidra til flere studier i de kommunale helse- og omsorgstjenestene og tannhelsetjenesten
– Øke kunnskap og kompetanse om kliniske studier
– Ruste Norge for fremtidens kliniske studier, spesielt innen persontilpasset medisin
Gi bedre bruk av helsedata i kliniske studier
Øke nasjonalt og internasjonalt samarbeid om kliniske studier

Les også: