AstraZeneca: – Resultatet fra stor studie kommer snart – inkludert eldre over 65 år

- Vi registrerer at FHI ikke anbefaler vår vaksine til de over 65 år, før vi har kliniske effektdata. Nye effektdata kommer i løpet av februar eller mars.

Publisert 8. februar 2021

Det sier Kristin Løseth, medisinsk sjef i AstraZeneca i Norge.

– Myndighetene har også vært tydelig på at det forventes beskyttelse basert på immunrespons i denne aldersgruppen. Samtidig er vi glad for at FHI er tydelige på at de ikke har noen grunn til å tro at vaksinen vår ikke virker også hos de eldre, sier Løseth.

Før helgen ble det klart at anbefalingen for bruk av AstraZeneca/Oxford-vaksinen i Norge vil være for personer under 65 år, tilsvarene som Tyskland og en rekke andre land har valgt.

– Det er ikke fordi vaksinen ikke virker på de som er eldre, men fordi dokumentasjonen er så begrenset. Det er svært få deltakere eldre enn 65 år, slik at man har ikke dokumentasjonen for den effekten, sa direktør i Folkehelseinstituttet, Camilla Stoltenberg, på en pressekonferanse.

Kristin Løseth bekrefter at de første studiene var på personer opp til 55 år, men at eldre etter hvert er blitt inkludert i studiene.

– Oxford University og vi var de første som startet vaksinestudier mot Covid -19, og i starten av studiene ble personer mellom 18-55 år inkludert. Senere åpnet man først for aldergruppen 55-65 år, så over 65 år. Det er derfor ikke så lenge siden de eldste fikk vår vaksine, slik at selv om det nå er en del eldre også i  de europeiske studiene, så har det ikke kommet inn nok kliniske data til å kunne regne ut den kliniske effekten hos denne aldersgruppen. Som også FHI nevner, så har vi immunogenisitetsdata som viser at eldre har tilsvarende respons som yngre. Det er derfor all grunn til å tro at eldre også har god beskyttelse. Vi venter på resultatet fra en stor studie i USA som har et betydelig antall eldre inkludert. Resultatene kommer trolig i februar eller mars, sier Løseth.

Hun understreker i likhet med FHI at vaksinen beskytter mot alvorlig sykdom som innbefatter sykehusinnleggelse og død.

– I våre studier var det ingen av dem som fikk vaksinen som ble alvorlig syk eller ble lagt inn på sykehus, når det hadde gått mer enn 22 dager etter første dose. Vi synes det er fint FHI nevner at det er en god beskyttelse 3 uker etter første dose, og at man i Norge vil vente 9-12 uker med å gi andre dose, da dette trolig vil gi en enda bedre beskyttelse, sier Løseth.

Sykepleierforbundet har bedt FHI revurdere om AstraZeneca/Oxford-vaksinen skal gis til helsepersonell, da de mener den ikke er god nok for helsepersonell. Til NRK svarer FHI at de ikke deler denne bekymringen.

– Ikke med de opplysningene vi har til nå. Det er flere vaksiner ute. Alle er effektive. Så er det slik at vi hele tida vurderer om det skulle være noen spesielle problemstillinger knyttet til enkelte vaksiner. Vi har ikke slike opplysninger nå, sier vaksinesjef ved FHI, Geir Bukholm, til NRK.

Natt til søndag 7. februar kom den første leveransen med vaksiner fra Astra Zeneca til Norge. Leveransen var på 21 600 doser og vil bli gitt til helsepersonell under 65 år. Totalt er det ventet 200 000 doser fra AstraZeneca i februar og trolig 250 000 i mars, skriver FHI.  

Hør Legemiddelpodden om AstraZeneca-vaksinen og vaksinene fra Pfizer og Janssen.