Nytt legemiddel reduserer risikoen for død med 30 prosent hos pasienter med fremskreden eller metastatisk blærekreft

Det målrettede legemidlet Padcev (enfortumab vedotin) gir betydelig økt overlevelse blant pasienter som tidligere er behandlet for lokalt fremskreden eller metastatisk urotelkreft - den vanligste formen for blærekreft, skriver HealthTalk.

Publisert 23. februar 2021