Kronikk: Kampen ingen vinner alene

Bekkemellem og Gerhardsen skriver om behovet for globale allianser for å stoppe demens i en kronikk i Dagens Medisin.

Publisert 25. februar 2021

Vi trenger de globale alliansene for å stoppe demens – på samme måte som med vaksinering: At legemiddelindustri, regjeringer og storaktører setter et felles mål – med finansiering og politisk kraft bak, skriver direktør i LMI, Karita Bekkemellem, og Nasjonalforeningen for folkehelsens Mina Gerhardsen i Dagens Medisin.

Les hele kronikken her.