Nye styremedlemmer i LMI

Veronika Barrabes fra Novartis ble på dagens generalforsamling gjenvalgt som styreleder i LMI. Mario Klesse fra Janssen og Paul Waaler fra Astellas er nye styremedlemmer.

Publisert 24. mars 2021
KLAPPET INN: Nye og gjenvalgte styremedlemmer i LMIs styre. Fra øverst til venstre: André Bregård, Veronika Barrabes, Mario Klesse og Paul Waaler.

André Bregård fra Novo Nordisk gjenvelges for to nye år.

Alle fire var innstilt av valgkomitéen, ledet av Bjørn Fuglaas. Det kom ingen benkeforslag til andre styremedlemmer og de fire ble valgt ved digital akklamasjon. Aksel Reksten fra GE Healthcare og Christian Probst fra GSK går ut av styret, og ble takket for god innsats av styreleder Barrabes.

– Det har vært, og er, et privilegium å få jobbe i en industri som jobber for felles mål; bedre helse for norske pasienter. Det er viktig for meg som styreleder å være synlig, og ha et synlig styre, og jeg har tro på at dialog med eksterne aktører gjør at vi får en gjensidig og dypere forståelse for hverandre, og det er lettere å forenes om felles mål, sa styrelederen.

Styrets forslag til valgkomité ble også godkjent av generalforsamlingen: Ingeborg Borgheim fra Takeda, Per Aabakken fra Sanofi og Bjørn Klem fra OCC Incubator.  

LMIs styre ser nå slik ut:

Veronika Barrabés, Novartis, styreleder (2021-2023)

Sissel Lønning Andresen, Pfizer (2020-2022)

Andre Bregård, Novo Nordisk (2021-2023)

Jan Børge Jakobsen, Bayer (2020-2022)

Leif Rune Skymoen, Curida (2020-2022)

Duarte Marchand, Takeda (2020-2022)

Britt Moe Flatla, Sanofi (2020-2022)

Mario Klesse, Janssen (2021-2023)

Paul Waaler, Astellas (2021-2023)