Rapport: Norske pasienter venter lengre på nye medisiner

Rapporten fra IQVIA viser at norske pasienter venter lang tid for tilgang til nye medisiner- særlig innenfor kreft og sjeldne sykdommer.

Publisert 26. april 2021

I 2019 bestemte Stortinget at Norges tilgangssystem – Nye Metoder – skulle evalueres. Hvem som får tilgang på hvilke medisiner og hvor lenge man må vente, har stor betydning for enkeltpersoners liv og på hvordan vi opplever kvaliteten på vår offentlig helsetjeneste. Det er også sentralt for hvorvidt vi oppnår helsepolitiske mål eller ikke.

Les rapporten her

Evalueringen er i gang, men vil først være klar etter valget. Som innspill til den pågående evalueringen av Nye Metoder, og for å sikre at sentrale helsedebatter før valget tar utgangspunkt i et oppdatert og nyansert faktagrunnlag, har konsulentselskapet IQVIA kartlagt status for norske pasienter på oppdrag fra LMI.

Les rapporten her

IQVIA har sett på forbruk/eller tilgjengelighet av alle nye medisiner godkjent av Det europeiske legemiddelverket (EMA) i perioden 2015 og 2019. Funnene fra Norge er videre sammenlignet med ni andre europeiske land.

3 hovedfunn
Basert på kartleggingen og sammenligningen fant IQVIA at:

  • Det tar lang tid før norske pasienter får tilgang til nye medisiner.
  • For terapiområder hvor det er et stort behov for nye behandlinger med få eller ingen andre alternativer, som for sjeldne sykdommer og onkologi, viser resultatene at det er flere medisiner som ikke er tilgjengelig i Norge.
  • Det er registrert salg privat eller gjennom unntaksordninger på over halvparten av legemidlene som enten har fått nei i Beslutningsforum eller ennå ikke blitt behandlet.

Les rapporten her