Blogg: Åpenhet og samarbeid redder liv

Samarbeid mellom legemiddelindustrien og helsepersonell er avgjørende for god og riktig pasientbehandling, tilgang til nye medisiner og kunnskap om nye, innovative legemidler, blogger Karita Bekkemellem i Dagens Medisin.

Publisert 3. mai 2021

Samarbeid mellom legemiddelindustrien og helsepersonell er avgjørende for god og riktig pasientbehandling, tilgang til nye medisiner og kunnskap om nye, innovative legemidler. For fremtidens avanserte terapier kan et slikt samarbeid være forskjellen på liv eller død.

Les hele bloggen her.

Industrien og det offentlige helsevesenet er avhengig av hverandre, og samarbeidet fører til ny kompetanse for begge parter, forskningssamarbeid og tilgang til nye og bedre medisiner for norske pasienter. Selskaper som forsker og utvikler nye medisiner, helsepersonell som bruker dem i pasientbehandling og helsevesenet som kjøper dem samarbeider på mange ulike måter. Dette samspillet er helt essensielt, og noe alle er tjent med. Det er noe vi alle er tjent med full åpenhet om og derfor publiseres også alle verdioverføringene fra industri til leger og til helseforetak, for at dette viktige samarbeidet kan fortsette og for å bygge tillitt til hverandre, så vel som til offentligheten.

Et eksempel på livsviktig samhandling er gjennom kliniske studier. Denne formen for samarbeid er oppgitt samlet under «forskning og utvikling» i offentliggjøringen og størrelsen på beløpet på denne posten reflekterer aktivitetsnivået på kliniske studier og andre former for forskningssamarbeid i Norge. Vi i industrien skulle ønske beløpet var høyere, ettersom det ville betydd flere studier og bedre tilgang til innovative medisiner for norske pasienter. Gjennom kliniske studier får norske pasienter prøve ut nye legemidler 5-6 år før de når markedet. Det fører også til at norske leger får økt sin kompetanse om behandlingen. Det er legemiddelindustrien som utvikler nye legemidler, men industrien er helt avhengig av å ha leger og sykehus med på laget.

Les hele bloggen her.