Et enstemmig Storting enig om norsk legemiddelproduksjon

- Et månesteg for norsk helsenæring, sier Karita Bekkemellem om Stortingets vedtak for å tilrettelegge for norsk legemiddelproduksjon.

Publisert 20. mai 2021
KAKEFEIRING: Karita Bekkemellem og lokale politikere i Sandefjord Terje Aasland (AP) og Arild Theimann (AP) feiret sammen med Sandefjord-ordfører Bjørn Ole Gledtisch, i Norvax sine lokaler i Sandefjord, hvor ambisjonen er å starte norsk vaksineproduksjon.

Et samlet Stortinget ba i dag regjeringen umiddelbart å gå i dialog med relevante produksjonsmiljøer med sikte på å inngå beredskapsavtaler for norsk produksjon a viktige legemidler. Regjeringen skal også gå i dialog med private aktører som ønsker å etablere vaksineproduksjon.

Berømmer Stortinget

– Dette er et månesteg i riktig retning og det er svært gledelig at regjeringen ønsker norsk vaksineproduksjon. Norge trenger nye arbeidsplasser og eksportinntekter— og samtidig stiller vi oss sterkere ved neste krise. Vi har sammen med NHO, LO, Norsk Industri og Industri Energi vist at forslaget er realistisk, og at momentet er nå! Vi er klar for å skape et nytt norsk industrieventyr, sier LMIs Karita Bekkemellem, som var til stede hos LMI-medlemmer Norvax i Sandefjord i dag sammen med lokale politikere og ordføreren.

Les egen sak fra feiringen i Sandefjord.

– Jeg har jobbet i industrien i 12 år og det har vært en drøm å realisere mer produksjon på legemidler i landet. Jeg berømmer Stortinget for dette, dette er en dugnad fra alle partier som gjør at vi er her. Dette er resultat av langsiktig jobbing og samarbeid- dette er Norge på sitt beste, sa hun.

– Fra ord til handling

På Elverum sitter Leif Rune Skymoen, daglig leder i Curida, et selskap som produserer legemidler. Han er meget fornøyd med dagens vedtak i Stortinget og mener det vil styrke den norske legemiddelberedskapen, men at det nå er viktig med aksjon.

Se voteringen fra Stortinget her

– Nå er vi utålmodige etter å gå fra ord til handling, slik at Norge kan stå bedre rustet neste gang en pandemi eller krise rammer. Økt selvforsyningsgrad gir trygghet. Vi håper vedtaket setter fart i arbeidet. For «umiddelbart», det er vel nå? Vi er klare – og har telefonen på.  Vi står klare til å inngå en beredskapsavtale med helsemyndighetene.

– Regjeringen bør få ros for at de går inn i denne saken, sier Skymoen.

Det var FrPs Dokument8-forslag om å legge til rette for norsk beredskapsproduksjon av legemidler, som var utgangspunkt for voteringen i Stortinget i dag.

LMI har synliggjort produksjonskapasitet og kompetanse, samt tilrettelegging og investeringsvilje fra legemiddelprodusentene, og etterlyst forutsigbare avtaler med helsemyndighetene for en slik tilrettelegging.

Mulighetene som ligger i slike avtaler, vil være essensielle for å bygge en sterk norsk legemiddelberedskap og eksportrettet helsenæring. Stortinget ba i dag regjeringen om å utforske hvilke muligheter innenfor EØS-regelverket Norge har for å tilrettelegge for slike avtaler.

Feiret med kake

Nøkkelen er risikoavlastningen slike avtaler gir – som igjen fører til at de private investorene kommer på banen. Nyheten førte til at Norvax i Sandefjord i dag inviterte lokale politikere til kakefest i det de håper blir lokaler til vaksiner produsert i Norge.

– Norsk Vaksinefabrikk vil først tilby lisensproduksjon for andre utviklere. Parallelt med ombygging og installasjon av produksjonsutstyr starter vi et forskningssamarbeid med SINTEF for å utvikle vår egen mRNA-vaksineplattform, kunne direktør Åge Nærdal, fortelle.

Planen innebærer vaksineproduksjon i stor industriell skala, og de regner med å kunne produsere så effektivt at de kan levere vaksiner til COVAX for bruk i lav- og middelinntektsland. Kapasiteten for fylling av vaksiner i hetteglass vil være tilstrekkelig til at de kan produsere vaksiner til å dekke Norges befolkning på en uke.

– Det globale vaksinemarkedet var på cirka 47 milliarder dollar i 2019, med forventninger til cirka 10 prosent vekst årlig. Med pandemien har markedet eksplodert, og er i år på over 100 milliarder dollar. Det er klart at vi i Norge må være med på å konkurrere i dette markedet, sa han.