Meld deg på politisk frokostmøte

På torsdag vil Sveinung Stensland og Ruth Grung presentere sine helsepolitiske ambisjoner for de neste fire årene.

Publisert 25. mai 2021

Tidligere i år ble Perspektivmeldingen 2021 fremlagt. Den adresserer den framtidige bærekraften for helsetjenestene, opprettholdelse av velferdsmodellen og behovet for å skape nye arbeidsplasser og eksportinntekter.

Meld deg på og se ytterligere detaljer her

Helsenæringen og legemiddelindustri er en sentral aktør i forhold til disse temaene:

  • Vi leverer produkter og løsninger som gir helsehjelp og gjør at folk kan leve med- og mestre egen sykdom på en bedre måte
  • Våre produkter kan bidra til å holde folk i arbeid, bidra til å endre og effektivisere helsevesenet slik at velferdsmodellen opprettholdes
  • Vi er en eksportnæring med potensial til å ta mye større andeler av det globale voksende markedet innen helse, og således skape arbeidsplasser og sårt tiltrengte eksportinntekter.

De politiske partiene har nettopp vedtatt partiprogrammene sine for neste stortingsperiode.

Vi lar dem presentere sin helsepolitikk og diskutere de helsepolitiske ambisjonene.

Agenda

Velkommen v/ ordstyrer Hans Petter Strifeldt, Leder av LMIs næringspolitiske utvalg

Presentasjon av Aps helsepolitikk v/ Ruth Grung

Presentasjon av Høyres helsepolitikk v/Sveinung Stensland

Oppspill til debatt v/Karita Bekkemellem

Dialog om behovet for en ambisiøs helsepolitikk og hvordan man best kan møte framtidas bærekraftutfordringer på helse- og velferdsområdet.

Meld deg på og se ytterligere detaljerher