Blogg: – Vi må snu alle steiner for ALS- og demenspasientene

Stortinget går ikke inn for FrPs forslag om å innføre en «Right to try»-ordning for alvorlig syke pasienter. Heldigvis finnes det andre muligheter til å prøve legemidler før de er godkjent, blogger Karita Bekkemellem i...

Publisert 28. mai 2021

Et flertall i Helse- og omsorgskomiteen stemte imot, og det gjorde også Stortinget i tirsdagens votering. All ære til Frp som står på for pasienter som befinner seg i en håpløs situasjon. For sykdommer som ALS (Amyotrofisk lateral sklerose) og demens finnes det per i dag ingen kur. Pasientene trygler forståelig nok om et halmstrå av håp å holde i. Ett av disse halmstråene håpet de var Right to try, eller «rett til å prøve» – en ordning som skal være innført i USA og som går ut på å gi dødssyke pasienter en rett til å prøve medisiner før de er godkjent.

Stortinget stemte for HOKs innstilling om å ikke vedta Frps representantforslag om å innføre Right to try i Norge.

Heldigvis finnes det andre muligheter til å prøve legemidler før de er godkjent. Vi i legemiddelindustrien jobber aktivt for å øke antall kliniske studier og å løse uenigheten om Compassionate Use-ordningen i Norge. Unntaksordningen gir pasienter tilgang til legemidler som har fått medisinsk godkjenning, men hvor man venter på beslutning om refusjon i Norge. Sykehusenes Ekspertpanelet er satt til å ha oversikt over alle ordningene og gi individuelle vurderinger. Men på enkelte områder sloss vi i motvind, for pris og kortsiktige kostnader trumfer mye i systemet vi har i Norge i dag. Vi har full forståelse for behovet for kostnadskontroll, men mener det må være mulig å se både lengre frem og til flere sider for å redde liv, skriver Bekkemellem.

Les hele blogginnlegget i Dagens Medisin.