Belyste verdien av bransjens innovasjoner

Fredag ble Menon-rapporten «Verdien av medisinsk innovasjon for pasienten, helsetjenesten og samfunnet» lansert – i et frokostmøte med politikere.

Publisert 7. juni 2021
DEBATT: Lena Nymoen Helli hadde med seg et «hybrid-panel», halvparten fysisk og halvparten digitalt. Fra venstre: Camilla Strandskog (H), Karita Bekkemellem (LMI), Morten Stordalen (FrP) og Erland Skogli (Menon Economics).

Menon har utarbeidet rapporten på oppdrag fra Roche. Som sammen med Melanor og LMI arrangerte frokostmøtet.

Se lenke til møtet i bunnen av saken.

LMIs Karita Bekkemellem var opptatt av at vi nå går inn i en ny fase. Det er politisk enighet om at vår bransje skal satses på. Det er mange initiativer fra næringslivet, akademia og myndigheter. Nå gjelder det å operasjonalisere.

– Vi må bygge dette i felleskap på en ny måte. Vi må rigge oss for fremtiden med bærekraftige løsninger. Og vi trenger en helt ny verdidebatt. For vi må få frem at alt henger sammen med alt. Vi får ikke vekst i denne bransjen dersom vi pulveriserer gode ordninger som for eksempel blåreseptordningen, sa hun.

Det samme med kliniske studier: Vi har fått en god handlingsplan, men det må også henge sammen med innkjøpssystemer. Har vi ikke et hjemmemarked, blir det en tung kamp å tiltrekke seg kliniske studier fra globale selskaper.

Paradokset i helsesektoren

Erland Skogli i Menon Economics presenterte rapporten.

– Jeg har jobbet med innovasjon i andre sektorer også. Men det er et paradoks at i helsesektoren skal man tvinges til å sammenligne den nye løsningen med noe vi har fra før. Det blir et hinder for å innføre nye innovasjoner, sa han.

Skogli pekte også på det vi ofte omtalte som vårt nye gull: Helsedata.

– Ja, vi har noe innelåst gull, men det er anvendelsen av det som gir verdi. Så vi må tørre å bruke dataene.

Statens rolle

Politikerne i debatten var Høyres Camilla Strandskog og FrPs Morten Stordalen. Sistnevnte var opptatt av at Staten må ta en større rolle.

— Vi har i mange år sagt at dette er den nye oljen, men det tar for lang tid. Og vi må se mer på langsiktige merverdier, enn kostnader på kort sikt. Vi må ha mer pasientfokus – og ikke bare prisfokus, sa Stordalen.

Strandskog var enig i at ting tar for lang tid. På spørsmål om hva konkret som bør gjøres, pekte hun på at vi må se mer på anskaffelser – hvordan i større grad vektlegge innovasjon.

– Vi må tenke annerledes.

Les rapporten «Verdien av medisinsk innovasjon for pasienten, helsetjenesten og samfunnet» her: