Nå skal det bli enklere å få tilgang til helsedata

Les LMIs høringssvar om tilgjengeliggjøring av helsedata.

Publisert 7. juni 2021

Vi har lenge snakket om at det må bli enklere å få tilgang til helsedata i Norge. Dette operasjonaliseres nå i et forslag om å etablere en nasjonal tilgangsordning for helsedata gjennom helseanalyseplattformen og helsedataservice.

LMI har lenge etterspurt en ‘one-stop-shop’ – løsning for rask tilgang til helsedata, og er i hovedsak svært positive til forslaget. Vi mener at innovasjon og næringsutvikling bør løftes høyere og inngå i formålet med løsning, og vi er svært opptatt av at implementeringen av forskriften skjer raskt.

Forslaget er sendt på høring og du kan lese LMIs høringssvar her

Vi anmoder alle våre medlemmer om å sende inn egne høringssvar, der man gjerne kan referere til LMI sitt innspill.

Fristen for høringen er 12 august, og lenke til høringssiden finner du her: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-forslag-til-forskrift-om-losning-for-tilgjengeliggjoring-av-helsedata-helseanalyseplattformen-og-helsedataservice/id2845465/