Disse blir legemiddelindustriens representanter i NorTrials

Legemiddelindustrien er tildelt fem plasser i styret og i rådgivende gruppe i NorTrials, og etter en nominasjonsrunde er de fem plassene nå besatt.

Publisert 11. august 2021

Nicolas Vaugelade-Baust fra Novartis og Anders Flatla fra BMS har fått de to plassene i NorTrials styre, mens Espen Burum-Auensen fra Biogen, Margrete Bjurstrøm fra Boeheringer Ingelheimo og Kristina Moberg Ness fra MSD skal sitte i rådgivende gruppe. Espen vil i tillegg fungere som vara til styret dersom Nicolas eller Anders skulle være forhindret fra å delta.

 – Vi har hatt en åpen søknadsprosess blant alle våre medlemsfirma for disse plassene i NorTrials, og det var mange som ønsket å delta i dette viktige arbeidet. Vi har basert våre valg på de nominertes kompetanse og erfaring, og på deres respektive firmas satsning på kliniske studier og offentlig-privat samarbeid. Nicolas, Anders, Margrethe og Espen har vært involvert i utarbeidelsen av NorTrials fra første møte på Gardemoen i 2019 og vil ha med seg den innsikten inn i arbeidet. Vi er veldig takknemlige for at så mange firma ser viktigheten av å prioritere arbeidet i NorTrials og har stilt svært gode, erfarne kandidater til disposisjon. FoU-utvalget vil være tett på implementeringen og operasjonaliseringen av NorTrials. Fire av kandidatene sitter i dette utvalget, og vil bidra til at arbeidet der rundt operasjonalisering av handlingsplanen for kliniske studier, og våre innspill og bidrag inn mot NorTrials, er på linje, sier Hege Edvardsen, seniorrådgiver i LMI

Arbeidet med NorTrials ledes av Helse Midt-Norge RHF på vegne av de fire regionale helseforetakene, i tett dialog med næringslivet. Målet er å bidra til markedsføring av Norge som vertsnasjon for kliniske studier – i samarbeid med Innovasjon Norge – og etablere ordninger for dedikerte stillinger for studiepersonell. 

Partnerskapet ble første gang lansert regjeringens budsjettforslag høsten 2020 og ble ytterligere beskrevet i regjeringens Handlingsplan for kliniske studier lansert  i januar 2021, og nå er altså operasjonaliseringen i gang.

Les også

Rapporten «Etablering av NorTrials» er oversendt til HOD