Kronikk: Norsk kreftbehandling rykker bakover

Det skriver Karita Bekkemellem sammen med representanter for LMIs FoU-utvalg, Næringspolitiske utvalg og utvalg for avanserte terapier (ATMP) i en kronikk i Aftenposten.

Publisert 24. august 2021

For få år siden var Norge blant de beste i klassen innen blodkreftbehandling – gjennom CAR-T-studier.

Men nå velges andre land foran Norge, fordi det viktige helsenærings-økosystemet ikke fungerer. Vi er alvorlig bekymret for konsekvensene.

Norge seg fra de fleste land i Europa, samt USA og Canada – der CAR-T-behandling er godkjent basert på de samme dataene som underkjennes i Norge. Også norske klinikere fortviler over at Norge er blitt «annerledeslandet» på dette området.

Nå havner norske sykehus stadig lenger bak i køen for å få nye kliniske studier.

Når norsk helsepersonell ikke får erfaring med å ta i bruk behandlingene, er det helsepersonell i andre land som får mer erfaring, og som dermed får de neste studiene.

Det går ut over klinikerne, nåværende og fremtidige pasienter, mulighetene for næringsutvikling og arbeidsplasser og eksportinntekter til den norske statskassen, skriver forfatterne.

Les hele kronikken

Norsk kreftbehandling rykker bakover