CEPI etterlyser komparator-vaksiner

Mangelen på comparator-vaksiner truer med å stanse utviklingen av livsviktige vaksiner mot COVID-19. Det skriver CEPI i et åpent brev publisert tidsskriftet Nature.

Publisert 7. september 2021

Regjeringer, utviklere og spesielt vaksineprodusenter, som sammen har makt til å utvide leveransekontraktene, må raskt bli enige om en løsning for å gjøre komparatorvaksiner tilgjengelige og gjøre det mulig å fortsette potensielt livreddende kliniske studier, heter det i brevet, som er signert Melanie Saville, direktør for vaksineforskning og -utvikling i CEPI.

Les hele brevet i Nature og på CEPIs nettsider. CEPI har også oversatt det til norsk. Det lyder i sin helhet slik:

Vi har gjort store fremskritt i utviklingen av trygge og effektive COVID-19-vaksiner som nå redder liv. Men pandemien er langt fra over: Å utvikle ‘neste generasjon’ av vaksiner nå vil redusere ulikhet ved å øke det globale tilbudet og møte utfordringen med virusvarianter.

Det er bare mulig hvis «komparator-vaksiner», det vil si COVID-19-vaksiner som allerede er godkjent, blir gjort tilgjengelige for bruk i kliniske studier.

Til dags dato har COVID-19-vaksiner mottatt godkjenning basert på data fra seronegative populasjoner i placebokontrollerte vaksineeffektstudier. Imidlertid er disse forsøkene stadig vanskeligere å gjennomføre ettersom antallet mennesker som enten er vaksinert eller tidligere smittet stiger.

Det betyr at komparator-vaksiner må brukes i forsøk med nye vaksinekandidater, i hovedsak erstatte placebo og støtte sammenlignende effekt- og immunforkortingsforsøk for registrering av nye vaksinekandidater.

Dessverre er mangel på tilgang til komparatorvaksiner i ferd med å stanse utviklingen av lovende vaksinekandidater, noe som vil kunne ha en enorm innvirkning på utvikling og tilbud av vaksine mot COVID-19.

Selv om antallet doser komparatorvaksine som trengs for å støtte kliniske studier er lite, er det fortsatt knapphet på COVID-19-vaksiner, og de er ikke tilgjengelige for kjøp på det åpne markedet. Det nåværende tilbudet av godkjente vaksiner er bundet av kontrakter mellom vaksineprodusenter og myndigheter som har anskaffet dem, noe som begrenser bruk av vaksinene til folkehelsetiltak som massevaksinasjonskampanjer. Dermed kan de ikke brukes som sammenligninger i klinisk forskning. Hittil har vaksineprodusenter vært motvillige til å endre denne ordningen, noe som truer med å stanse livsviktig forskning og utvikling på19-vaksine.

Regjeringer, utviklere og spesielt vaksineprodusenter, som sammen har makt til å utvide leveransekontraktene, må raskt bli enige om en løsning for å gjøre komparatorvaksiner tilgjengelige og gjøre det mulig å fortsette potensielt livreddende kliniske studier.