– Fantastisk at de fremhever helsenæring som nytt satsingsområde

Det sier Karita Bekkemellem om at den sannsynlige nye regjeringen i går pekte på helse som en av næringene de ønsker å satse på, med staten som lagspiller med private aktører.

Publisert 5. oktober 2021
ENORME MULIGHTER: Karita Bekkemellem hyller den nye regjeringens satsing på helsenæring. Her fra en debatt i regi Industri Energi med Jonas Gahr Støre om temaet tidligere i år.

Både til TV2 Nyhetene og til NRK pekte AP-leder, og trolig Norges nye statsminister, Jonas Gahr Støre, på vaksineproduksjon, Norges helsedata og verdensledende forskningsmiljøer som områder hvor den nye regjeringen ønsker å utvikle en mer aktiv næringspolitikk.

På direktespørsmål fra TV2 om vi kan se norsk vaksineproduksjon fremhevet han, blant annet, hvordan staten kan legge til rette for norsk vaksineproduksjon.

– Det er forslag fra kunnskapsmiljøer og industrien om at det kan ære en mulighet og det vil være helt feil å ikke se på om staten kan legge til rette for det. Gjøre det på en grundig måte og både bruke den flotte kompetansen vi har i Norge og den erfaringen vi har fra helsevesenet, sa han.

Stort næringspotensial

– Dette er utrolig spennende nyheter og det er fantastisk at den nye regjeringen fremhever helsenæring som satsingsområde og ser det store potensiale som ligger der, sier administrerende direktør i LMI, Karita Bekkemellem.

Gjennom pandemien har det blitt særlig tydelig at Norges forsyningslinjer til legemidler er sårbare og samtidig ser vi en verden som trenger milliarder av vaksiner, både til å vaksinere bort denne pandemien, men også for fremtidige pandemier og til andre sykdommer.

– Norsk vaksineproduksjon innebærer beredskap og produkter for egen befolkning, kontraktproduksjon på vegne av farmasøytiske selskaper, samt produksjon av vaksiner som er forsket frem i Norge, som for eksempel Vaccibody. Dette vil bidra til nye arbeidsplasser, økte eksportinntekter, styrking av norsk legemiddelberedskap og at verdiskapingen fra norsk FoU forblir i Norge.

– Vi har alle forutsetninger for å lykkes. Vi har små avstander mellom sterke forskningsmiljøer, industrielle fagmiljøer og utdanningsinstitusjoner, politisk stabilitet og en ambisjon om å utvikle fastlandsnæringer. Dette må vi komme i gang med! Sammenlignet med OECD-land har Norge det største tapet av eksportandeler i volum de siste 20 årene. Vaksineproduksjon vil bidra til å endre dette bildet og det er fantastisk å se at den nye regjeringen ser dette potensialet, sier Bekkemellem.

Forskning og innovasjon

Gahr Støre forklarte både til TV2 og NRK hvordan den nye regjeringen ønsker et taktskifte i norsk næringspolitikk, hvor staten skal være villig til å ta ansvar og avlaste risiko for private investeringer, særlig på nye satsingsområder hvor Norge enda ikke har et stort, etablert marked.

Da pekte han særlig på hvordan de ønsker å være aktive sammen med næringslivet og trakk frem forskning og innovasjon på helsefeltet som et eksempel, hvor Norge er ledende på helsedata og teknologisk utvikling, men at vi ikke fått maksimalt av verdiskaping og sysselsetting ut av det.

– Gahr Støre har helt rett i at det er mye uforløst potensial på disse områdene. Bruk av helsedata i utvikling av nye behandlinger i forskningsmiljøene for eksempel, eller for å vurdere om nye behandlinger kan gis til norske pasienter.