LMI om evalueringen av Nye metoder: – Savner flere konkrete tiltak

- En meget god analyse, med mange gode knagger vi kan jobbe videre med sammen, men med få konkrete tiltak.

Publisert 19. november 2021
VENTET LENGE: Karita Bekkemellem på talerstolen i Marmorsalen, der rapporten så mange har ventet så lenge på ble presentert.

Slik oppsummerer LMIs Karita Bekkemellem evalueringsrapporten av Nye metoder som ble overlevert helseministeren i går, torsdag. LMI er enig i Probas hovedkonklusjon om at det er behov for å styrke transparens og medvirkning for å forbedre tilliten mellom systemet og omverdenen, at systemet ikke i tilstrekkelig grad er innrettet for å oppnå målet om rask innføring av nye metoder, at det er behov for nærmere anvisninger om hva Nye metoder skal brukes til, og at det gjenstår mye utviklingsarbeid – i høy grad utenfor Nye metoder – for å tilrettelegge for bruk av helsedata og alternative prisavtaler.

– Forventet kraftigere tiltak

– Proba leverer en meget god analyse, med veldig gode knagger å henge de ulike utfordringene på. Vi er glade for at de er enige med oss om at vi trenger et uavhengig organ for å forbedre tilliten til systemet. Men utenom det ser vi at det pekes på veldig få konkrete ting til oppfølging, sa Bekkemellem i sitt innlegg på presseseminaret i Marmorsalen hos Klima- og miljødepartementet.

Også Lilly Ann Elvestad, generalsekretær i Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) og Kari-Jussie Lønning, fagdirektør i Legeforeningen, pekte på det samme.

– Jeg hadde kanskje trodd at det skulle komme flere kraftige meldinger i forhold til behovet for endring enn det som kom frem her, sa Elvestad.

– Jeg er glad for den tydelige adresseringen til utfordringen med tillit og transparens. Men jeg også hadde forventet litt kraftigere tiltak, litt bredere tiltak, sånn at vi hadde kunne se at dette ville kunne materialisere seg i en endring på nettopp tillit og transparens, sa Lønning. – Det som trekkes frem her i dag viser heller ingen ambisjon om å bredde klinikerinvolveringen. Det å sende på høring langt ut i prosessen er ikke det vi fra Legeforeningen mener er tilstrekkelig, vi mener at klinikerne må inn på et langt tidligere tidspunkt og komme med sine ekspertbidrag som også vil kunne bidra til en helt annen form for implementering og oppfølging, fordi det er forankret i fagmiljøene, sa fagdirektøren. 

LMI med flere konkrete forslag til tiltak

LMI har i sine innspill til rapporten blant annet foreslått følgende tiltak til å bedre tillit:

  • Etablere nye og konkrete arenaer for tidlig dialog og samhandling mellom partene i systemet
  • Opprette et uavhengig organ som skal vurdere og bidra til videreutvikling av systemet i takt med den medisinske utviklingen
  • Økt leverandør-, bruker- og klinikermedvirkning
  • Prosessene i Nye metoder må bli mer transparente
  • Tildeling av et tydelig plassert overordnet eierskap for å sikre at noen har ansvar for helheten, sikring av at de legemiddelpolitiske målene blir overholdt og for å utvikle systemet.
  • Økt bruk av nye pris – og betalingsløsninger og ulike typer anskaffelser.
  • Bedre og mer bruk av helsedata i beslutningene

– Det handler om pasientene

Bekkemellem er glad for at evalueringen av Nye metoder er noe av det første den nye helseministeren tar tak i. Hun minner om at det for alle aktørene som er involvert, handler det om pasientene.

– Endelig får vi løftet denne debatten opp på det nivået den bør være, for dette er kanskje den viktigste helsepolitiske debatten vi bør ha, og som kommer til å bli veldig krevende når det gjelder prioritering. Derfor syns jeg også det er gledelig at statsråden velger å starte sitt arbeid med å løfte dette viktige temaet – som er komplisert, teknisk og vanskelig – på den måten som vi gjør her i dag. På den måten har vi også muligheten til å kunne ha åpne stemmer på godt og vondt. Alle aktørene bør kanskje gå i seg selv, ta litt selvkritikk underveis, på hvordan vi har muligheten til å være med på å forbedre systemet. Vi må ikke glemme at det er pasientene som er i sentrum her. Og hvis vi som samfunn har mulighet til å være med å løfte mulighetene til disse pasientene på en helt ny måte, og gjøre det på en kostnadsforsvarlig måte, så tenker jeg at vi som er på vakt nå må gjøre det vi kan. Legemiddelindustrien ønsker å følge opp, og vil være en aktiv samarbeidspartner, sa Bekkemellem.